Registracijos numeris KM3073

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimas
Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija (PLN211)
Mokesčių žinynas
Pelno mokestis

Deklaracija PLN211 teikiama nuo 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Deklaraciją PLN211 turi teikti kredito įstaigos, kurių pelno mokesčiu apmokestinama pelno dalis, viršijanti 2 000 000 eurų sumą, laikotarpiu, buvusiu prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, ir (arba) praėjusiu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuoja papildomą kredito įstaigų pelno mokestį.

 

Kaip apskaičiuojama?

 

Pirmųjų dviejų mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija teikiama ir avansinis papildomas pelno mokestis mokamas, jei papildomas kredito įstaigų pelno mokestis yra apskaičiuojamas už laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį.

Trečiojo ir ketvirtojo mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija teikiama ir avansinis papildomas pelno mokestis mokamas, jei papildomas kredito įstaigų pelno mokestis yra apskaičiuojamas už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Kredito įstaigos atleidžiamos nuo avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio mokėjimo už pirmąjį mokestinį laikotarpį, o antrąjį mokestinį laikotarpį avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis pradedamas mokėti nuo trečiojo ketvirčio.

Teikimo terminas

Einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių (pirmųjų šešių mėnesių) – ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną;

Einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių (septinto – dvylikto mėnesių) – ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio devinto mėnesio penkioliktą dieną.

Avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną.

Teises aktai