Registracijos numeris KM1303

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Banderolių gamybos užsakymus pateikti VMI ir banderoles iš jos atsiimti gali tik Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų LRV 2004-04-09 nutarimu Nr. 408, 12 punkte išvardyti asmenys:

  • asmenys, turintys teisę verstis apdoroto tabako, etilo alkoholio ir / ar alkoholinių gėrimų prekyba Lietuvos Respublikoje;

  • kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko Lietuvos Respublikoje paskirtas fiskalinis agentas (fiskalinis agentas banderoles užsako ir atsiima kitos ES valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko vardu).

Asmenys, pateikdami banderolių pagaminimo užsakymą VMI, privalo pateikti tinkamai užpildytą Apdoroto tabako (išskyrus cigaretes), etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pagaminimo paraiškos FR0400 formą. Pagaminimo paraiškos teikiamos naudojantis AIS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1301

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Asmuo, grąžindamas etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderoles, VMI turi pateikti tinkamai užpildytą Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių grąžinimo paraiškos AKC413 formą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1309

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje banderolėmis ženklinantys etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, banderolių apskaitą turi tvarkyti vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004-04-29 įsakymu Nr. VA-77. Šiame įsakyme pateikiama pavyzdinė Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir / ar alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo forma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1306

Ši informacija skelbiama:
Banderolės

Fizinis asmuo, įvežęs iš užsienio ir laikantis Lietuvoje alkoholinių gėrimų, nepaženklintų banderolėmis LRV 2004-04-09 nutarimu Nr. 408 nustatyta tvarka, daugiau negu nustatyta Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200, 3.1 punkte, privalo kitą dieną, po gaminių įvežimo į Lietuvos teritoriją, (o jeigu tai yra ne darbo diena, tuomet artimiausią darbo dieną) VMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra laikomi gaminiai, pateikti tinkamai užpildytą VMI prie FM viršininko 2004-06-02 įsakymu Nr. VA-111 patvirtintos FR0718 formos Pranešimą apie laikomus banderolėmis nepaženklintų alkoholio ir tabako gaminių kiekius. Ši forma turi būti pildoma dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius teikiamas VMI, o antrasis egzempliorius lieka asmeniui.

Teises aktai