Banderolės

Šioje rinkmenoje pateikiami duomenys apie iš VMI atsiimtas ir ant alkoholinių gėrimų ar apdoroto tabako gaminių užklijuotas banderoles (einamaisiais ir prieš tai ėjusiais dešimt kalendorinių metų).

Duomenis apie panaudotas banderoles ūkio subjektai VMI teikia pasibaigus savaitei, ne vėliau kaip kitos savaitės antrą darbo dieną.

Rinkmenos duomenys atnaujinami kiekvieną dieną 00.00 val.

Banderolės

Serija*
Įrašykite banderolėje nurodytas tris raides, esančias prieš banderolės numerį.
Numeris*
Įrašykite banderolėje nurodytus šešis skaitmenis.
Kontrolinis kodas
Įveskite kontrolinį kodą Atnaujinti CAPTCHA