Registracijos numeris KM1808

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio pakeitimo. Prašymas negali būti teikiamas:

 • jei, VMI duomenimis, mokesčių mokėtojui šiuo metu jau taikomas prašomas pelno mokesčio mokestinis laikotarpis;
 • jei mokesčių mokėtojas pelno mokesčio mokestinį laikotarpį keitė anksčiau nei prieš 5 metus (grįžimas prie standartinio laikotarpio nėra įvertinamas).

Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite  Mokestinio laikotarpio keitimas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;
 2. pasirinkite Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio keitimas -> Prašymas nustatyti kitokį pelno mokesčio mokestinį laikotarpįJei pranešimas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas. Atsiveria prašymo formavimo langas Pildymo būdas;
 3. spauskite Toliau. Jei lauke Pildymo būdas pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Priežastis;
 4. nurodykite reikiamą informaciją. Priklausomai nuo pasirinktos priežasties, sistema parodo atitinkamus laukus, kuriuos reikia užpildyti.

Lauko „Priežastis“ reikšmė

Laukas, kurį reikia užpildyti

Dukterinė įmonė prašo nustatyti mokestinį laikotarpį pagal patronuojančios įmonės finansinių metų laikotarpį

Patronuojanti užsienio įmonė

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens buveinės adresas

Juridinio asmens valstybė

Kitos priežastys

Priežastys / aplinkybės, dėl kurių dabartinis mokestinis laikotarpis nepatogus

 1. spauskite Toliau. Atsiveria langas Laikotarpis;
 1. nurodykite reikiamą informaciją. Pasirenkamas mėnuo, nuo kurio norima pradėti naują mokestinį laikotarpį (pvz., pasirinkus liepos mėn., sistema nustatys mokestinį laikotarpį 07-01—06-30). Pasirenkami metai, nuo kurių norima pradėti taikyti naują mokestinį laikotarpį (pvz., pasirinkus 2017, laikotarpis 07-01—06-30 bus pradėtas taikyti nuo 2017-07-01). Sistema neleis įvesti šiuo metu galiojančio mkestinio laikotarpio. Neteisingai nurodžius laikotarpį, sistema parodys pranešimą, galėsite taisyti duomenis. Sistema leis įvesti duomenis pagal šias metų ir mėnesio užpildymo taisykles:
   1. jei nurodytas mėnuo einamaisiais metais, kada teikiamas prašymas, dar nesuėjo, galima pasirinkti einamuosius metus, kada pildomas prašymas:
 • prašant iš standartinio į kitokį, visada bus galima nurodyti einamuosius metus;
 • prašant iš kitokio į kitokį, jei prašoma iki naujo laikotarpio mėnesio (pvz., liepos mėn.), bus galima nurodyti einamuosius metus.
   1. jei nurodytas mėnuo einamaisiais metais, kada pildomas prašymas, jau suėjo, tikrinama mokesčių mokėtojo įregistravimo mokesčių mokėtojų registre data:
 • jei įregistravimo mokesčių mokėtojų registre datos metai – prašymo teikimo metai, galima pasirinkti einamuosius metus, pereinamasis laikotarpis nenustatinėjamas;
 • jei įregistravimo mokesčių mokėtojų registre datos metai – praėję metai nuo prašymo teikimo, galima pasirinkti tik kitus metus: grįžtant prie standartinio, visada reikės nurodyti tik kitus metus, prašant iš kitokio į kitokį, jei prašoma po naujo mėnesio (pvz., liepos mėn.), visada reikės nurodyti tik kitus metus.
   1. pasirinkus kitus metus, galima nurodyti bet kokį mėnesį, išskyrus tą, nuo kurio prasideda dabar galiojantis mokestinis laikotarpis. Negalima pasirinkti metų į praeitį.
 1. spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Pridedamų dokumentų sistema nereikalaus, bet galimybė pridėti yra. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti.

Kai visa informacija užpildyta, patvirtinkite dokumento pateikimą. Mokesčių mokėtojas informuojamas apie priimtą sprendimą.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1803

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl PVM mokestinio laikotarpio pakeitimo.

Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Mokestinio laikotarpio keitimas. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 2. pasirinkite PVM mokestinio laikotarpio keitimas. Jei pranešimas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas. Atsiveria prašymo formavimo lango žingsnis Pildymo būdas;

 3. spauskite Toliau. Jei lauke Pildymo būdas pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Priežastis;

 4. nurodykite reikiamą informaciją. Fizinių asmenų galima priežastis gali būti tik Kitos priežastys. Juridiniams asmenims, priklausomai nuo pasirinktos priežasties, sistema parodo atitinkamus laukus, kuriuos reikia užpildyti.

Lauko „Priežastis“ reikšmė

Laukas, kurį reikia užpildyti

Dukterinė įmonė prašo nustatyti mokestinį laikotarpį pagal patronuojančios įmonės finansinių metų laikotarpį

Patronuojančios įmonės finansinių metų laikotarpio tipas

Kitos priežastys

Priežastys / aplinkybės, dėl kurių dabartinis mokestinis laikotarpis nepatogus

Užsienio apmokestinamasis asmuo (Lietuvos PVM mokėtojas) prašo nustatyti mokestinį laikotarpį, sutampantį su užsienio vieneto laikotarpiu

Užsienio vieneto mokestinio laikotarpio tipas

 1. spauskite Toliau. Atsiveria langas Laikotarpis. Priežasčių Dukterinė įmonė prašo nustatyti mokestinį laikotarpį pagal patronuojančios įmonės finansinių metų laikotarpį ir Užsienio apmokestinamasis asmuo (Lietuvos PVM mokėtojas) prašo nustatyti mokestinį laikotarpį, sutampantį su užsienio vieneto laikotarpiu atveju galima pasirinkti Kito laikotarpio tipą. Jei juridinio asmens atveju pasirinkote kitą laikotarpį, sistemoje matysite perspėjimą PVM mokėtojo finansinių metų pirmojo mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio mokestinio laikotarpio pabaiga sutaps su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga. Kitokius laikotarpius suveskite rankiniu būdu. Kitų priežasčių atveju sistema nustatys, koks laikotarpio tipas šiuo metu galioja prašymą teikiančiam mokesčių mokėtojui ir pasiūlys galimą laikotarpio tipą – Pusmetinis, Mėnesinis. Įveskite datą, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja pradėti taikyti naują PVM apmokestinamąjį laikotarpį;

 1. jei reikia nurodyti kitus PVM mokestinius laikotarpius, spauskite Pridėti. Atsiveria laikotarpio įvedimo langas;

 1. nurodykite informaciją ir spauskite Saugoti;

 1. spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Pridedamų dokumentų sistema nereikalaus, bet galimybė pridėti yra. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis.

Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti. Kai visa informacija užpildyta, patvirtinkite dokumento pateikimą. Mokesčių mokėtojai, kurie yra Mano VMI vartotojai, sprendimas pateikiamas per Mano VMI. informuojamas apie priimtą sprendimą.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1804

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Prisijungę prie Mano VMI, galite užpildyti ir pateikti pelno nesiekiančio vieneto pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą. Užpildyti pranešimą galima, vertikaliajame meniu pasirinkus  Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 2. pasirinkite Pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą -> Pelno nesiekiančio vieneto pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą. Jei pranešimas jau buvo pradėtas užpildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto užpildyti dokumento pateikimą arba šalinti esamą ir užpildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčių mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas;

 3. atsiveria pranešimo apie pelno nesiekiančio vieneto ūkinės - komercinės veiklos nevykdymą formavimo langas Laikotarpis. Lentelėje „Ūkinės komercinės veiklos nevykdymo laikotarpiai“ pateikiamas 8 grupės „Pelno nesiekiantis mokesčių mokėtojas, neteikiantis VMI metinės pelno mokesčio deklaracijos“ sąrašas laikotarpių, apie kuriuos mokesčių mokėtojas buvo pranešęs. Lentelėje „Ūkinės komercinės veiklos nevykdymo nauji laikotarpiai“ spauskite Pridėti ir nurodykite naują ūkinės komercinės veiklos nevykdymo laikotarpį. Galite įvesti kelis naujus ūkinės komercinės veiklos nevykdymo laikotarpius. Sistema tikrina įvestus laikotarpius ir pagal juos vykdo nustatytus veiksmus, apie kuriuos informuoja pastabomis;

 4. spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie dokumento pateikimą.

Registracijos numeris KM1805

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų teikimo.

Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 1. pasirinkite Pranešimas apie veiklos nevykdymą / prašymas atleisti nuo deklaracijų teikimo -> Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų pateikimo. Jei pranešimas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas;

 1. atsiveria pranešimo apie laikiną veiklos nevykdymą formavimo langas Pildymo būdas; spauskite Toliau. Jei lange Pildymo būdas pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsiveria langas Laikotarpis;

 1. nurodykite informaciją.

Atleisti nuo deklaracijų teikimo galiojančiu veiklos nevykdymo laikotarpiu

Laukas yra rodomas tik Lietuvos juridiniams asmenims / Užsienio juridiniams asmenims ir naudojamas esant tam tikromis sąlygomis:

 • mokesčių mokėtojas yra laikinai nevykdantis veiklos laikotarpiu, apimančiu mokestinius metus;

 • mokesčių mokėtojas nėra atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo, kurio laikotarpis patektų į laikinai nevykdomos veiklos laikotarpį.

Pavyzdys

Buvo teiktas pranešimas apie veiklos nevykdymą laikotarpiui 2017-01-01 – 2017-12-31, inicijuotas sprendimas, mokesčių mokėtojas nespėjo išregistruoti kasos aparatų, buvo priimtas neigiamas sprendimas, o laikinai nevykdomos veiklos duomenys buvo perduoti mokesčių mokėtojų registrui.

Varnele pažymėjus šį lauką:

 • bus teikiamas prašymas tik atleidimui nuo deklaravimo galiojančiu veiklos nevykdymo laikotarpiu 2017-01-01 – 2017-12-31

 • galima įvesti ir naują laikotarpį.

Varnele nepažymėjus šio lauko, privaloma įvesti naują veiklos nevykdymo laikotarpį.

Laikotarpis (nuo – iki)

Fiziniai asmenys įveda vieną veiklos nevykdymo laikotarpį. Lietuvos juridiniai asmenys / Užsienio juridiniai asmenys gali įvesti kelis naujus veiklos nevykdymo laikotarpius arba nei vieno naujo veiklos nevykdymo laikotarpio, jei pasirinko „Atleisti nuo deklaracijų teikimo galiojančiu veiklos nevykdymo laikotarpiu“. Sistema tikrina įvestus laikotarpius ir pagal tai vykdo vienokius arba kitokius veiksmus, apie kuriuos informuoja sistemoje pateikiamomis pastabomis.

 1. spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Kai pranešimą pildo fizinis asmuo, privaloma pridėti papildomus dokumentus. Sistema reikalauja, kad fizinis asmuo pateiktų vieną iš nurodytų dokumentų:

 • Antstolių rūmų protokolo išrašą dėl laikino veiklos sustabdymo;

 • Lietuvos advokatūros protokolo išrašą dėl laikino veiklos sustabdymo;

 • Notarų rūmų protokolo išrašą dėl laikino veiklos sustabdymo.

Kai pranešimą pildo juridiniai asmenys, sistema tikrina įvestus naujus laikotarpius ir pagal juos nustato, ar reikia papildomo dokumento, t. y. sprendimo laikinai nevykdyti veiklos kopijos, kurį reikalaujama pridėti, kai įvestas veiklos nevykdymo laikotarpis yra kalendoriniai metai (reikalingas sprendimas atleisti nuo deklaracijų teikimo).

Tvirtinimo metu nepridėjus privalomo papildomo dokumento, sistema rodo klaidą, kurioje nurodoma, kokio dokumento trūksta.

 1. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti -> Toliau;

 1. atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Sistema patikrina:

 • ar mokesčių mokėtojas turi neišregistruotų ir neperregistruotų atsakingai saugoti kasos aparatų;

 • ar mokesčių mokėtojas yra PVM mokėtojas.

Atitinkamai sistema parodo pastabą.

Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie rezultatą.

Norėdami užpildyti ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų teikimo Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1807

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti pranešimą apie sustabdytos veiklos atnaujinimą.

Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 1. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 2. pasirinkite Pranešimas apie sustabdytos veiklos atnaujinimą. Jei pranešimas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas;

 3. atsiveria pranešimo apie veiklos atnaujinimą formavimo langas Pildymo būdas. Jei lange Pildymo būdas pasirinksite Pildyti dokumentą portale, atsivers langas Data;

 4. nurodykite veiklos atnaujinimo datą. Lentelėje pateikiamas pasibaigusių 5 metų laikotarpyje, galiojančių ir pradėsiančių galioti 9 ir 43 grupių sąrašas. Veiklos atnaujinimo data turi patekti į 9 grupės laikotarpį nuo iki;

 5. spauskite Toliau. Atsiveria langas Dokumento patvirtinimas. Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie rezultatą.

Norėdami užpildyti ir pateikti pranešimą apie sustabdytos veiklos atnaujinimą Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1810

Ši informacija skelbiama:
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl deklaravimo termino pratęsimo. Vertikaliajame meniu pasirinkite  Paslaugos -> Užsakyti paslaugą:

 1. prašymo pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Deklaravimo termino pratęsimas. Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas;

 2. atsiveria prašymo pratęsti deklaravimo terminą formavimo langas Priežastis. Pasirinkite priežastį. Jei priežastis yra mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) mirtis, pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažinimas nežinia kur esančiu, sistema parodo šiuos papildomus laukus: Asmens tipas, Valstybė ir Fizinis asmuo. Jei priežastis yra Neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko mirtis, pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažinimas nežinia kur esančiu, sistema parodo šiuos papildomus laukus: Asmens tipas, Valstybė, Fizinis asmuo ir Juridinis asmuo;

 3. nurodę visą reikiamą priežasties informaciją, spauskite Toliau. Atsiveria langas Deklaracijos forma;

 4. spauskite Pasirinkti. Atsiveria deklaracijų formų pasirinkimo langas;

 5. varnelėmis pažymėkite reikiamas reikšmes ir spauskite Pasirinkti. Jei pažymite viršuje esantį langelį, sistema sužymi tik šiame puslapyje esančias reikšmes. Jei reikia pasirinkti visas esamas reikšmes, žymėjimą reikia atlikti kiekviename reikšmių puslapyje. Galima pasirinkti ne daugiau nei 20 formų, o likusioms formoms reikia pateikti naują prašymą;

 6. nurodę visas reikiamas deklaracijų formas, spauskite Toliau;

 7. nurodykite datą, iki kada prašoma pratęsti deklaravimo terminą. Jei prašomas deklaravimo termino pratęsimas yra trumpesnis už sistemoje nustatytą reikšmę ir toks prašymas teikiamas pirmą kartą, sistema leidžia patvirtinti prašymą be papildomų dokumentų pridėjimo;

 8. spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Jei prašomas deklaravimo termino pratęsimas yra ilgesnis už sistemoje nustatytą reikšmę, sistema tikrina deklaravimo pratęsimo priežastį.

Sąlygos

Reikalingas papildomas dokumentas

Jei mirties fakto tikrinimo metu nustatoma, kad mokesčių mokėtojas nemiręs

Reikalinga mirties faktą pagrindžiančio dokumento kopija

Jei nurodyta priežastis yra fizinio asmens arba juridinio asmens savininko pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu

Reikalinga dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, kopija

Jei nurodyta priežastis yra fizinio asmens arba juridinio asmens savininko pripažinimas nežinia kur esančiu

Reikalinga dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas pripažintas nežinia kur esančiu, kopija

Jei nurodyta priežastis yra dokumentų praradimas ar aplinkybės, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojų valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti

Reikalingi dokumentai, patvirtinantys aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą

 

Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti.

Kai visa informacija užpildyta ir dokumentas patvirtinamas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie sprendimą.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai pateikti prašymą. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -> Struktūra ir kontaktai -> Klauskite -> Mano VMI pagalba.