Prašome atkreipti dėmesį

Jungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu

D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos

Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos

Registracijos numeris KM2812

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

MOSS naudoti negalima, kadangi Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos nuostato yra taikomos tik prekių tiekimui.

Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius savo puslapyje nurodo, kad tokių paslaugų teikimas sukelia prievolę registruotis PVM mokėtoju Jungtinėje Karalystėje ir ten mokėti PVM. Informacijos apie registravimąsi PVM mokėtoju Jungtinėje Karalystėje galite rasti čia.

Registracijos numeris KM2811

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius savo puslapyje nurodo, kad tokių paslaugų teikimas sukelia prievolę registruotis PVM mokėtoju Jungtinėje Karalystėje ir ten mokėti PVM. Informacijos apie registravimąsi PVM mokėtoju Jungtinėje Karalystėje galite rasti čia.

Registracijos numeris KM2810

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius savo puslapyje nurodo, kad tokių paslaugų teikimas sukelia prievolę registruotis PVM mokėtoju Jungtinėje Karalystėje ir ten mokėti PVM. Informacijos apie registravimąsi PVM mokėtoju Jungtinėje Karalystėje galite rasti čia.

Registracijos numeris KM2809

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius savo puslapyje iš tiesų nurodo, kad tikslinimai per MOSS sistemą bus galimi iki 2022 m. sausio 20 d. Tačiau, Valstybinės mokesčių inspekcijos nuomone, tokia informacija yra netiksli ir neatitinka Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos nuostatų. Todėl MOSS naudojimas, kiek tai susiję su Jungtine Karalyste, Lietuvoje bus leidžiamas tokiomis datomis ir terminais, kaip paaiškinta aukščiau.

Registracijos numeris KM2805

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

Visi MOSS PVM deklaracijų tikslinimai, susiję su Jungtine Karalyste, galimi ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tačiau reikia turėti omenyje, kad galimybė tikslinti MOSS PVM deklaraciją visų pirma priklausys nuo datos, kada tikslinimas yra atliekamas.

Jeigu MOSS PVM deklaracijos informacija, susijusi su Jungtine Karalyste, bus tikslinama iki 2021 m. sausio 31 d., tai tikslinimas galimas visų mokestinių laikotarpių, kurių senaties terminas yra nesuėjęs (senaties terminas yra 3 metai nuo dienos, kurią turėjo būti pateikta pirminė MOSS PVM deklaracija).

Jeigu MOSS PVM deklaracijos informacija, susijusi su Jungtine Karalyste, bus tikslinama nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., tai tikslinti bus galima, jeigu:

  • pirminė MOSS PVM deklaracija, kuri yra tikslinama, bus buvus pateikta ne vėliau kaip 2021 m. sausio 20 d. ir
  • laikotarpio, kuris yra tikslinamas, senaties terminas nebus suėjęs.

Registracijos numeris KM2804

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

Ne, negali. Nuo 2021 m. vasario 1 d. per MOSS sistemą Jungtinei Karalystei galima teikti tik PVM deklaracijų, pateiktų iki 2021 m. sausio 20 d., patikslinimus. Atitinkamai ir mokėti PVM per Valstybinę mokesčių inspekciją galima tik už tuos laikotarpius, kurių deklaracijos gali būti pateiktos. Dėl prievolių Jungtinėje Karalystėje įvykdymo Lietuvos įmonė turėtų kreiptis į Jungtinės Karalystės mokesčių administratorių.

Registracijos numeris KM2802

Ši informacija skelbiama:
Dėl el. būdu teikiamų paslaugų / MOSS

Taip, tokios paslaugos yra deklaruojamos MOSS PVM deklaracijoje, o PVM mokamas per Valstybinę mokesčių inspekciją. Deklaracija turi būti pateikta ir PVM sumokėtas iki 2021 m. sausio 20 d.