DUK dėl pagalbos vykdantiems individualią veiklą

Atnaujinta 2021-03-04

 

(N)Pateikiau metinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaraciją už 2020 m., kurioje deklaravau mokėtiną GPM sumą, ar galiu tikėtis mokestinių pagalbos priemonių –mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų atleidimo nuo delspinigių, išieškojimo nevykdymo?

 

Pagalbos priemonės (atleidimas nuo delspinigių, išieškojimo nevykdymas) laiku nesumokėjus GPM nėra taikomos, kadangi pagalbos priemonių taikymas yra numatytas nepriemokoms, susidariusioms iki 2021 m. balandžio 30 d. Šiuo atveju, GPM už 2020 m. deklaracijoje deklaruotą mokėtiną sumą reikia sumokėti iki 2021 m. gegužės 3 d., o nesumokėjus – nepriemokos susidarymo data būtų 2021 m. gegužės 4 d.

Tokia pati tvarka galioja ir dėl MPS be palūkanų sudarymo - prašymą dėl MPS be palūkanų sudarymo galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d. ir tik dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d.

Todėl, gyventojai GPM už 2020 m. privalo sumokėti laiku. Gyventojai, turintys finansinių sunkumų ir negalintys sumokėti laiku, gali kreiptis dėl GPM išdėstymo dalimis ar mokėjimo termino atidėjimo, t. y., MPS sudarymo, įprasta tvarka.


Ar būtina nutraukti vykdomą individualią veiklą (pagal pažymą), jeigu ji karantino metu buvo apribota?

 

Jei gyventojas vykdė veiklą su pažyma, o ji karantino metu ribojama, veiklą nutraukti nėra būtina. Kadangi pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų mokamas metams pasibaigus, nutraukus individualią veiklą su pažyma pajamų mokesčio permoka nesusidaro. Nusprendus nevykdyti individualios veiklos ir karantinui pasibaigus arba pageidaujant veiklą nutraukti dėl kitų priežasčių, prašymą dėl veiklos nutraukimo turite pateikti per Mano VMI. Sistemoje reikia pasirinkti „Individualios veiklos registravimas / nutraukimas", tuomet prie veiklos, kurią norite nutraukti, ir mokesčių mokėtojo tipo „Gyventojai, vykdantys individualią veiklą", nurodykite datą, nuo kurios pageidaujate nutraukti veiklą, ir paspauskite „X". Jei elektroninės bankininkystės, VMI prisijungimo priemonių ar mobilaus parašo prisijungimui prie Mano VMI neturite, galite paskambinti į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba rašyti elektroniniu paštu vmi@vmi.lt(kartu nurodant kontaktinį telefono numerį).


Kur galiu kreiptis dėl kompensacijos (260 eur) mokėjimo, jei mano veikla su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažyma buvo apribota dėl COVID-19? ?

 

Dėl išmokos mokėjimo tvarkos turėtumėte kreiptis į Užimtumo tarnybą, tel. nr. 1883 arba (+370) 5 250 0883

Ar Jūsų vykdoma individuali veikla įtraukta į nuo Covid-19 nukentėjusių individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 (pagal Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintų nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą), galite patikrinti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Individualių veiklų su pažyma sąrašas čia.

Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašas čia.


Ar Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai dirbantiems asmenims paskirtos išmokos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?


Ne, neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.

(N)Mano individuali veikla yra įtraukta į VMI sudarytą individualių veiklų (pagal pažymą arba verslo liudijimą), apribotų pirmojo ir / ar antrojo karantino metu, sąrašą – kokios mokestinės pagalbos galiu tikėtis?

 

•Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, ir kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. susidaro mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 2021 m. birželio 30 d. taikomos šios pagalbos priemonės:

neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).

•Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, ir kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. susidaro mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 2021 m. balandžio 30 d. taikomos šios pagalbos priemonės:

neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).

•Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta tik pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį), ir kuriems iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagalbos priemonės (mokesčių išieškojimo nevykdymas, atleidimas nuo delspinigių, palūkanų netaikymas mokestinės paskolos sutarties sudarymo atveju) buvo taikomos iki 2021 m. vasario 28 d..

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų gyventojai galėjo pateikti iki 2021 m. vasario 28 d.


(N)Kur galiu pasitikrinti, ar mano vykdoma individuali veikla (pagal pažymą ar verslo liudijimą) nuo 2021 m. sausio 1 d. įtraukta į apribotų veiklų dėl Covid-19 sąrašą?

 

Ar Jūsų vykdoma individuali veikla įtraukta į nuo Covid-19 nukentėjusių individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 (pagal Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintų nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą),galite patikrinti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Individualių veiklų su pažyma sąrašas čia.

Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašas čia.


(N)Ar gyventojams, nevykdantiems jokios individualios veiklos, taikomos mokestinės pagalbos priemonės (atleidimas nuo delspinigių, turimų mokestinių nepriemokų išieškojimo nevykdymas, palūkanų netaikymas MPS sudarymo atveju)?

 

Taip, gyventojams nevykdantiems jokios individualios veiklos taip pat taikomos pagalbos priemonės.

Jeigu iki 2021 m. balandžio 30 d. susidaro mokestinė nepriemoka, tai tokiai nepriemokai taikomos šios pagalbos priemonės:

neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Gyventojams, nevykdantiems jokios veiklos, aukščiau nurodytų pagalbos priemonių taikymo terminas yra iki 2021 m. birželio 30 d.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų galima pateikti iki 2021 m. balandžio 30 d.

Prašymas dėl MPS teikiamas Mano VMI sistemoje (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).


(N)Ką daryti, jei mano vykdomos individualios veiklos (pagal pažymą ar verslo liudijimą) nėra VMI nuo 2021 m. sausio 1 d. sudarytame apribotų individualių veiklų sąraše, tačiau jaučiamos neigiamos finansinės Covid-19 poveikio pasekmės?

 

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri nebuvo įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, tačiau patiriantys finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo (atleidimo nuo delspinigių, turimų mokestinių nepriemokų išieškojimo nevykdymo, palūkanų netaikymo MPS sudarymo atveju) gali kreiptis į mokesčių administratorių pateikdami standartizuotos formosprašymą dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo patyrus finansinių sunkumų dėl Covid-19 iki 2021 m. balandžio 30 d.

Standartizuotą prašymo formą gyventojai, vykdantys individualią veiklą, gali pateikti per Mano VMI sistemą, skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas, pasirenkant dokumento pildymo būdą - „Pildyti dokumentą portale“.

Ar Jūsų vykdoma individuali veikla įtraukta į nuo Covid-19 nukentėjusių individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 (pagal Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintų nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą),galite patikrinti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Individualių veiklų su pažyma sąrašas čia.

Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašas čia.


(N)Koks yra standartizuotos formos prašymo dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, kurie patyrė finansinių sunkumų dėl Covid-19, pateikimo terminas?

 

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri nebuvo įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, tačiau patiriantys finansinių sunkumų,dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo (atleidimo nuo delspinigių, turimų mokestinių nepriemokų išieškojimo nevykdymo, palūkanų netaikymo MPS sudarymo atveju) gali kreiptis į mokesčių administratorių pateikdami standartizuotos formos prašymą dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą iki 2021 m. balandžio 30 d.

Standartizuotą prašymo formą gyventojai, vykdantys individualią veiklą, gali pateikti per Mano VMI sistemą, skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas, pasirenkant dokumento pildymo būdą - „Pildyti dokumentą portale“.


(N)Kokias pajamas turėčiau nurodyti standartizuotos formos prašymo dėl pagalbos priemonių taikymo patyrus finansinių sunkumų dėl Covid-19 laukelyje „pajamos iš veiklos (eurais)“?

 

Laukelyje „pajamos iš veiklos (eurais)“ nurodomos visos gautos pajamos iš individualios veiklos neatėmus patirtų išlaidų.


(N)Kiek laiko bus nagrinėjamas pateiktas prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo patyrus finansinių sunkumų dėl Covid-19?

 

Pateiktas standartizuotos formos prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo (netaikomos palūkanos MPS sudarymo atveju, nevykdomas išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių) – nagrinėjamas iki 20 darbo dienų.

Nagrinėjant prašymą mokesčių administratorius gali paprašyti pateikti papildomą informaciją / duomenis, kurie pagrindžia prašyme pateiktą informaciją ir patirtus finansinius sunkumus dėl viruso Covid-19 paplitimo. Tokiu atveju, prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po dokumentų gavimo dienos.

Standartizuotą prašymo formą gyventojai, vykdantys individualią veiklą, gali pateikti per Mano VMI sistemą, skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas, pasirenkant dokumento pildymo būdą - „Pildyti dokumentą portale“.

Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, bus taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.


(N)Ar prašymo dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo nagrinėjimo metu yra taikomos mokestinės pagalbos priemonės - mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmų stabdymas, atleidimas nuo delspinigių? Ar reikia sumokėti suėjusio ar artėjančio mokėjimo termino mokestinę prievolę?

 

Kai pateikiamas standartizuotos formos prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo (palūkanų netaikymo MPS sudarymo atveju, išieškojimo nevykdymo, atleidimo nuo delspinigių), mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., prašymo nagrinėjimo metu neišieškomos, tačiau delspinigiai skaičiuojami. Taip pat prašymo pateikimas neatleidžia nuo pareigos laiku sumokėti mokestinę prievolę.

Teigiamo sprendimo taikyti mokestines pagalbos priemones gyventojams, vykdantiems individualią veiklą (pagal pažymą ar su verslo liudijimu), kurie patyrė finansinių sunkumų dėl Covid-19, atveju , delspinigiai būtų perskaičiuojami ir anuliuojami, tačiau neigiamo sprendimo atveju, delspinigiai už laiku nesumokėtą mokestinę prievolę būtų skaičiuojami už visą laikotarpį nuo prievolės atsiradimo dienos iki kol mokestis bus sumokėtas.

Standartizuotos formos prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių (netaikomos palūkanos MPS sudarymo atveju, nevykdomas išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių) – nagrinėjamas iki 20 darbo dienų.


(N)Kur ir iki kada galima pateikti prašymą norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų mokesčių atidėjimui ir / ar išdėstymui?

 

•Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvoįtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų (pagal pažymą ar verslo liudijimą) sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, privalomuseinamuosius mokesčius į biudžetąmoka pagal galimybes.

Jeigu gyventojai šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdami prašymą dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas)

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., galima iki 2021 m. balandžio 30 d. (imtinai).

•Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, t. y. jiems pagalbos priemonių taikymas yra pratęstas, privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą moka pagal galimybes.

Jeigu gyventojai šiuo metu turimų nesumokėtų mokesčių sumas pageidauja išdėstyti dalimis (t. y. sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų), tai padaryti gali pateikdami prašymą dėl MPS sudarymo per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas)

Kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., galima iki 2021 m. balandžio 30 d. (imtinai).

•Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta tik pirmojo karantino metu(2020 m. pavasarį), kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., galėjo iki 2021 m. vasario 28 d. (imtinai). Gyventojai privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą privalo mokėti teisės aktuose nustatytais terminais, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., MPS sudarymo įprasta tvarka.


(N)Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS)?

 

•Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, norintiems sudaryti mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikia tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašo išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 30 d..<

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus, pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 100 tūkst. Eur, arba sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikia pridėti papildomus dokumentus: finansinę būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.

•Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu, (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, norintiems sudaryti mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikia tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašo išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ne ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 30 d..

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus, pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidaujama) ilgesniam nei iki 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 100 tūkst. Eur, arba sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikia pridėti papildomus dokumentus: finansinę būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus

•Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta tik pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19(neinicijuojamas mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, netaikomos palūkanos mokestinės paskolos sutarties sudarymo atveju) buvo taikomos iki 2021 m. vasario 28 d.

Prašymą sudaryti MPS be palūkanų mokesčių skoloms, susidariusioms nuo iki 2020 m. gruodžio 31 d., buvo galima pateikti iki 2021 m. vasario 28 d.

Gyventojai privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą privalo mokėti teisės aktuose nustatytais terminais, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo įprasta tvarka.


(N)Kiek laiko bus nagrinėjamas pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo?

 

Prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo nagrinėjimas iki 30 kalendorinių dienų.


(N)Ar galiu pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, kai nėra realios (deklaruotos) mokestinės prievolės?

 

Pateikti prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo, mokesčių mokėtojas gali tik susidarius prievolei, t. y. pateikus deklaracijas, tačiau ne anksčiau nei 20 dienų iki sueina mokesčio mokėjimo terminas. Prašymas dėl MPS sudarymo teikiamas Mano VMI sistemoje, skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.

Neturint galimybių naudotis Mano VMI sistema, prašymą dėl MPS galima:

•atsiųsti klasikiniu paštu į VMI aptarnavimo skyrių, kurių adresus galima rasti adresu https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai;

•atsiųsti el. paštu vmi@vmi.lt


(N)Koks yra maksimalus nepriemokų išdėstymo (mokestinės paskolos sutarties sudarymo) terminas?

 

•Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo terminas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

•išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.

•išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. teikiant prašymą sudaryti arba pakeisti sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

•Gyventojams, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, maksimalus nepriemokų, kurių mokėjimo terminas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo terminas - ne daugiau kaip 5 metai, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo dienos.

Tačiau, jeigu norima sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų, tokiu atveju, maksimalus nepriemokų išdėstymo terminas yra iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašo sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

•išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.

•išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. teikiant prašymą sudaryti arba pakeisti sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

•Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta tik pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį), mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19 (neinicijuojamas mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, netaikomos palūkanos mokestinės paskolos sutarties sudarymo atveju) buvo taikomos iki 2021 m. vasario 28 d.

Prašymą sudaryti MPS be palūkanų mokesčių skoloms, susidariusioms iki 2020 m. gruodžio 31 d., galima buvo pateikti iki 2021 m. vasario 28 d.

Gyventojai privalomus einamuosius mokesčius į biudžetą privalo mokėti teisės aktuose nustatytais terminais, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo bendrąja tvarka.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikus prašymą pakeisti iki 2021 m. vasario 28 d. sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir pakeitus MPS turės būti mokamos palūkanos.


(N)Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu įmokų pagal mokestinės paskolos sutartyje nurodytą grafiką?

 

Kai nevykdomos mokestinės paskolos sutartyje (MPS) nurodytos sąlygos, mokesčių administratorius turi teisę nutraukti sudarytą mokestinės paskolos sutartį prieš tai išsiuntęs įspėjimą apie ketinimą nutraukti MPS.


(N)Kaip pasirašyti mokestinės paskolos sutartį (MPS) per Mano VMI?

 

Išnagrinėjus prašymą sudaryti MPS, kuris pateiktas per Mano VMI, priimamas mokesčių administratoriaus sprendimas su kuriuo per 10 darbo dienų (jeigu nėra papildomų sąlygų, pavyzdžiui, sumokėti antstoliui vykdomąsias bylos išlaidas) reikia susipažinti prisijungus prie ManoVMI sistemos. Susipažinus su sprendimu, suformuojama MPS, kuri įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius.

Veiksmų seka, kaip reikia pasirašyti MPS per Mano VMI:

•prisijungus prie Mano VMI sistemos, pagrindiniame lange, skiltyje „Atliktini veiksmai“ reikia paspausti aktyvią nuorodą „VMI FR0284 Mokestinės paskolos sutartis“ ir susipažinti su sprendimu išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, paspaudžiant aktyvią sprendimo išdėstyti nuorodą ir peržiūrint dokumento turinį.

•susipažinus su sprendimu bus suformuota MPS, kurią turėsite pasirašyti. Pagrindiniame Mano VMI lange atsiradus atliktinam veiksmui „Pasirašyti mokestinės paskolos sutartį“, reikia paspausti šią nuorodą ir paspausti mygtuką „Pasirašyti sutartį be el. parašo“.

•atlikus aukščiau minėtus veiksmus MPS bus užregistruota ir pradės galioti MPS sutartyje nustatytos sąlygos.

Sudarytų MPS sąrašą galima rasti Mano VMI sistemoje (skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė > Kiti duomenys > Mokestinės paskolos sutartys).


(N)Kur galiu kreiptis kilus papildomiems klausimams dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo?

 

Konsultacijos dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo bei kitų pagalbos priemonių taikymo teikiamos mokesčių informacijos centro telefonu 1882, pasirinkus temą „Mokesčių išdėstymas arba atidėjimas" (spausti 5).