DUK Kasos aparatų ir kitų atsiskaitymo priemonių registravimo tvarka nuo 2023-04-26

 

1.Kas keičiasi nuo 2023-04-26 registruojant kasos aparatus, tiesioginio ryšio terminalus, prekybos (paslaugų teikimo ) automatus ir taksometrus?

 
  Iki 2023-04-24 Nuo 2023-04-26
Kasos aparatai Prašymus įregistruoti, išregistruoti, pakeisti registrinius kasos aparatų duomenis Mano VMI sistemoje teikė aptarnavimo įmonės. Įregistruoti, išregistruoti, pakeisti registrinius kasos aparatų duomenis Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA) ūkio subjektų vardu galės tik aptarnavimo įmonės, turinčios ūkio subjektų jiems suteiktus įgaliojimus i.EKA.
Tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalai Aptarnaujančios įmonės prašymus dėl tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų registravimo teikė fiziškai atvykę į AVMI. Įregistruoti, išregistruoti, pakeisti registrinius tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų duomenis Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA) ūkio subjektų vardu galės tik aptarnavimo įmonės, turinčios ūkio subjektų jiems suteiktus įgaliojimus i.EKA.
Prekybos (paslaugų teikimo) automatai Ūkio subjektai arba jų įgalioti asmenys prašymus dėl prekybos (paslaugų teikimo) automatų registravimo teikė fiziškai atvykę į AVMI. Įregistruoti, išregistruoti, pakeisti registrinius prekybos (paslaugų teikimo) automatų duomenis Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA) galės patys ūkio subjektai ar jų i.EKA įgalioti asmenys.
Taksometrai Ūkio subjektai arba jų įgalioti asmenys prašymus dėl taksometrų registravimo teikė fiziškai atvykę į AVMI. Įregistruoti, išregistruoti, pakeisti registrinius taksometrų duomenis Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA) galės patys ūkio subjektai ar jų i.EKA įgalioti asmenys.

2.Ar i.EKA posistemyje galima registruoti ne tik naujo tipo kasos aparatus, bet ir seno tipo (autonominius t.y. su fiskaliniais blokais) kasos aparatus, tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, prekybos (paslaugų teikimo) automatus ir taksometrus?

 

Seno tipo (autonominius t.y. su fiskaliniais blokais) kasos aparatus, tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, prekybos (paslaugų teikimo) automatus ir taksometrus Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA) nuotoliniu būdu galima registruoti nuo 2023 balandžio 26 d.


3.Ar įmonės galės nuo 2023 m. balandžio 26 d. registruoti kasos aparatus ir tiesioginio ryšio kompiuterinius tinklo terminalus i.EKA?

 

Kasos aparatus ir tiesioginio ryšio kompiuterinius tinklo terminalus registruoti i.EKA ūkio subjektų vardu galės tik aptarnavimo įmonės, turinčios ūkio subjektų jiems suteiktus įgaliojimus. Įmonės to padaryti negalės.


4.Ar ūkio subjektai galės patys registruoti prekybos (paslaugų teikimo) automatus ir taksometrus i.EKA?

 

Prekybos (paslaugų teikimo) automatus ir taksometrus i.EKA galės registruoti patys ūkio subjektai ar jų i.EKA įgalioti asmenys.


5.Ar galima pateikti prašymus užregistruoti, išregistruoti ar pakeisti kasos aparatų registrinius duomenis per Mano VMI?

 

2023 m. balandžio 24 d. Mano VMI buvo panaikinta galimybė pateikti prašymus užregistruoti, išregistruoti ar pakeisti kasos aparatų registrinius duomenis.


6.Kaip i.EKA portale suteikti įgaliojimus aptarnavimo įmonei, kuri tvarko/tvarkys mokesčių mokėtojų atsiskaitymo priemones?

 

Norint i.EKA portale įgalioti aptarnavimo įmonę, kuri tvarko / tvarkys mokesčių mokėtojų atsiskaitymo priemones, reikia prisijungti prie išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) i.EKA posistemio ir kairiajame meniu punkte pasirinkti meniu punktą „Įgaliotos aptaranavimo įmonės“ ir atlikti įgaliojimo suteikimo veiksmus. (Instrukcija, failas „Aptarnavimo įmonės įgaliojimas ir duomenų redagavimas).


7.Kas gali i.EKA portale suteikti įgaliojimus aptarnavimo įmonei tvarkyti mokesčių mokėtojų atsiskaitymo priemones?

 

Suteikti įgaliojimus aptarnavimo įmonėms galės įmonės atstovai, kurie i.EKA turės suteiktą rolę „Aptarnavimo įmonių įgaliojimų tvarkymas“. Rolę gali suteikti įmonės vadovas.


8.Kokius veiksmus turi atlikti mokesčių mokėtojai, norintys i.EKA portale užsiregistruoti, išsiregistruoti ar pakeisti prekybos (paslaugų teikimo) automatų ar taksometrų registrinius duomenis?

 

Mokesčių mokėtojai, norintys i.EKA portale užsiregistruoti, išsiregistruoti ar pakeisti prekybos paslaugų automatų ar taksometrų registrinius duomenis, turės prisijungti prie išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) i.EKA posistemio ir kairiajame meniu punkte pasirinkti meniu punktą „Naudojamos atsiskaitymo priemonės“ ir suvesti registrinius duomenis (Instrukcija, failas „Naudojamų atsiskaitymo priemonių registravimas).

Užregistruoti, išregistruoti ar pakeisti prekybos (paslaugų teikimo) automatų ar taksometrų registrinius duomenis galės ūkio subjekto atstovai, kurie i.EKA turės suteiktą rolę „Naudojamų atsiskaitymo priemonių peržiūra ir tvarkymas“, rolę gali suteikti ūkio subjekto vadovas.


9.Kur galima rasti i.EKA naudojimo instrukcijas?

 

Visos naudotojo instrukcijos bus patalpintos i.MAS :

-autorizuotojoje aplinkoje https://imas.vmi.lt/isaf/help/IMAS/ meniu punkte „i.EKA“,

-neautorizuotoje https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIeka meniu punkte „Apie i.EKA“.


10.Ar kasos aparato naudotojas nuo balandžio 26 d. i.EKA matys visus jau užregistruotus kasos aparatus, ar duomenis naudotojas turės į i.EKA suvesti rankiniu būdu?

 

Duomenys į i.EKA apie jau užregistruotus kasos aparatus bus perkelti automatiškai ir ranka suvedinėti nereikės.


11.Ar nuo balandžio 26 d. ūkio subjektai turės nedelsiant aptarnaujančiai įmonei i.EKA suteikti įgaliojimus?

 

Ūkio subjektai aptarnaujančiai įmonei i.EKA įgaliojimus turės suteikti tik tada, kai aptarnaujanti įmonė turės įregistruoti, išregistruoti ar pakeisti atsiskaitymo priemonių registrinius duomenis. Todėl aptarnaujančiai įmonei įgaliojimai gali būti suteikti tiek balandžio 26 d., tiek vėlesniu laikotarpiu. Įgaliojimas reikalingas mokesčių mokėtojų naudojamų atsiskaitymo priemonių tvarkymui. Vėliau jis gali būti panaikintas.