Registracijos numeris KM1580

Ši informacija skelbiama:
Fiziniams asmenims

Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį moka fizinis asmuo:

  1. nuo 2018-01-01 - nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas socialinei globai ir socialinei priežiūrai. Iki 2017-12-31 buvo neapmokestinamas nekilnojamas turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai, t. y. nekilnojamasis turtas, naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, nuo 2018-01-01 apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta GPMĮ 2 str. 33 d., gauti (uždirbti);
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas švietimo darbui;
  1. nuo 2018-01-01 - nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis kapinių teritorijoje. Iki 2017-12-31 buvo neapmokestinamas nekilnojamas turtas, naudojamas teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje, t. y. nuo 2018-01-01 nekilnojamasis turtas, naudojamas laidojimo paslaugoms ir nesantis kapinių teritorijoje, apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu.
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai;
  1.  nuo 2020-01-01 fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, neviršijanti 150 000 eurų. Iki 2019-12-31 neviršijanti 220 000 eurų
  2.  nuo 2020-01-01 asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo šios dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 200 000 eurų.  Iki 2019-12-31 asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 286 000 eurų.

Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas, taikant individualią 150 000 eurų (iki 2019-12-31 220 000 eurų) neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įgyjančiam) NTMĮ 7 str. 1 d. 6 p. išvardytų paskirčių nekilnojamojo turto. Individuali vertė turėtų būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise. 

Taip pat savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mokesčio mokėtojams, kurie turi komercinės paskirties nekilnojamojo turto, (pvz., administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo, sporto ar kitos paskirties statinius (patalpas)) gali sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti. Todėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai gali kreiptis į savivaldybių tarybas pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio arba jo sumažinimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1581

Ši informacija skelbiama:
Fiziniams asmenims

Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka:

Įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą.

Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, kitose veiklose ar srityse, kurioms taikomos nurodytos lengvatos;

Praradus teisę į lengvatą, lengvata nebetaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą.

Lengvata prarandama tą mėnesį, kurį statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti, ar nekilnojamasis turtas nustoja būti naudojamas, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, ar kitose veiklose ar srityse, kurioms buvo taikomos lengvatos (nurodytos NTMĮ 7 str. 1 d.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1582

Ši informacija skelbiama:
Fiziniams asmenims

Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise valdančiam ir / ar jį įsigyjančiam apmokestinamąjį NT, yra taikoma individuali neapmokestinamoji 150 000 eurų vertė (NTMĮ 7 str. 1 d. 6 punktas). Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise, t. y. bendrąja jungtine nuosavybės teise valdomo ir / ar įsigyjamo nekilnojamojo turto vertė yra dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme arba sutartyje.

Šeimoms, auginančioss tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių, bendra mokestinė vertė, kuri neviršija 200 000 eurų. (NTMĮ 7 str. 1 d. 7 punktas)

Teises aktai