Registracijos numeris KM1393

Ši informacija skelbiama:
Išvestinių finansinių priemonių ataskaita (FR0314)

Aspektas

Komentaras

Kas pildo?

Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio vienetų nuolatinės buveinės Lietuvoje.

Kokiais atvejais pildo?

Kai atliekamos ūkinės operacijos, susijusios su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ir / ar sudaromi (įsigyjami) sandoriai.

Teikiami duomenys

Duomenys apie išvestines finansines priemones: būsimuosius, išankstinius ar kitus sandorius, sudarytus (įsigytus) ankstesniais ataskaitiniais mokestiniais metais ir galiojančius tų mokestinių metų pradžioje bei sudarytus (įsigytus) tais mokestiniais metais.

 

Sandorių duomenys į šią ataskaitą įrašomi eilės tvarka pagal išvestinių finansinių priemonių sudarymo (įsigijimo) datą, pradedant praėjusiais mokestiniais metais sudarytų (įsigytų) ir ataskaitiniais mokestiniais metais tebegaliojančių sandorių duomenimis.

Teikimo tvarka

Vienetas užpildytą ataskaitą turi saugoti ir pateikti mokesčių administratoriui pareikalavus.

Teises aktai