i.VAZ

Važtaraščių duomenis į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) i.VAZ posistemį mokesčių mokėtojai privalo teikti nuo 2016 m. spalio 1 d., vadovaujantis patvirtintomis Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo taisyklėmis.

  • ATMINTINĖ kaip tinkamai pasirengti važtaraščių duomenų perdavimui į i.VAZ posistemį nuo 2016 m. spalio 1 d. (paskelbta 2016-09-12)

Įsakymas „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo"

Aktuali redakcija:

Neaktualios redakcijos:

Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės

Aktuali redakcija:

Neaktuali redakcija:

i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas

i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas

Aktuali redakcija:

        XSD i.VAZ 1.3.3

Neaktualios redakcijos:

i.VAZ duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo aprašymas

Aktuali redakcija:

Neaktualios redakcijos:

Naudojimo instrukcija (atnaujinta 2017-09-13)
Dėmesio! Norint pasiekti žiniatinklio paslaugų WSDL, būtina suimportuoti SSL sertifikatą.

i.VAZ žiniatinklio paslaugų specifikacija

Autentifikavimas
Autentifikavimui naudojamas SSL sertifikatas, pagal kurį i.VAZ autentifikuos mokesčių mokėtoją.
Norėdamas pasinaudoti i.VAZ žiniatinklio paslaugomis, mokesčių mokėtojas turėtų susigeneruoti sertifikatą i.MAS portale. Tai galima padaryti i.MAS portale pasirinkus [Nustatymai] -> [Žiniatinklio paslaugos].

Naujiena! Ūkio subjektų / mokesčių mokėtojų duomenų teikimo paslauga, kuri  leidžia ieškoti ir pasitikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemose užregistruotus viešai prieinamus duomenis.

Paslauga pasiekiama prisijungusiems (identifikuotiems) i. MAS naudotojams naudojantis žiniatinklio paslaugomis.

Dėmesio! Duomenų gavimui naudojant žiniatinklio paslaugą i. VAZ ir i. SAF posistemiuose naudojamas vienas sertifikatas.

Ūkio subjektų/mokesčių mokėtojų duomenų teikimo išorinėms sistemoms žiniatinklio paslaugos specifikacija.

 

Paklausimus dėl i.VAZ rinkmenos parengimo, teikimo ar kitų techninių klausimų, susijusių su i.VAZ taisyklių taikymu, prašome teikti naudojantis VMI interneto svetainės autorizuotos srities Mano VMI paslauga Švietimas ir konsultavimas -> Paklausimo teikimas, pasirenkant temą „Apie važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimą VMI (i.VAZ)".

 

i.VAZ projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę 02.3.1-CPVA–V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".