Informacija verslui dėl COVID-19

Atnaujinta 2020 lapkričio 25 d.

Mokesčių atidėjimas ir išdėstymas

 

VMI, atsižvelgdama į karantino metu nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui dėl COVID-19, sudarė mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Mokesčių mokėtojai, kurie yra įtraukti į šį sąrašą, ir kuriems nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai,  be prašymo:

  • atleidžiami nuo delspinigių,
  • nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

Mokestinių pagalbos priemonių taikymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020 10 24) .

VMI pagalbos priemonių, nukentėjusiems nuo COVID-19 mokesčių mokėtojams, analizė yra skelbiama čia.

Atnaujintą sąrašą įmonių, kurios įtrauktos automatiškai (be atskiro prašymo), galite parsisiųsti paspaudę čia (atnaujinta lapkričio 25 d.) arba peržiūrėti jį internete čia. Ekonomines veiklas, įtrauktas į sąrašą, galite peržiūrėti čia.

Mokestinės paskolos sutartis be palūkanų


Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl COVID-19, privalomus mokesčius į biudžetą turėtų mokėti pagal galimybes. Po gruodžio 31 d. šios įmonės, mokesčiams sumokėti arba mokestinės paskolos sutarčiai (MPS), be palūkanų sudaryti, turi dar du mėnesius. Šiame, situacijos įsivertinimui ir veiksmų susiplanavimui skirtame, dviejų mėnesių laikotarpyje, į sąrašą įtrauktoms įmonėms nebus vykdomas mokesčių išieškojimas, nuo jų nebus skaičiuojami delspinigiai.

Be palūkanų ir be klausimų - iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Mokestinės paskolos sutartį be palūkanų galima sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. gruodžio 31 d., o įmokas sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Prašymą ir dabar galima pateikti prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam kaip dviejų metų mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams.

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką gali paprašyti nukelti vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 300 tūkst., teikiant prašymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 300 tūkst. - mokesčių administratoriui kartu su prašymu reikia pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Išsami mokestinių paskolų sudarymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27 (galiojanti suvetsinė redakcija nuo 2020 10 24).

Kai verslas neįtrauktas į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą

 

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl pagalbos priemonių jų verslui taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą, kuriame turi pagrįsti, kad patyrė neigiamas pasekmes. Minėtą formą galima pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. 

Supaprastinta prašymo forma (parsisiųsti)

Verslininkų patogumui, VMI skelbia bei kas savaitę atnaujina sąrašą įmonių, kurių prašymą joms taikyti mokestinės pagalbos priemones VMI patenkino. Joms galioja lygiai tos pačios pagalbos priemonės bei nuostatos, kaip ir toms įmonėms, kurios į sąrašą buvo įtrauktos automatiškai, be prašymo. Sąrašas įmonių, kurios į jį įtrauktos pagal pateiktą prašymą taikyti pagalbos priemones, skelbiamas čia. (atnaujinta lapkričio 24 d.) 

Jei verslininkai turi mokesčių skolų, kurios susidarė dar iki paskelbiant karantiną, tačiau jų šiuo metu sumokėti negali, jie turėtų kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo (MPS), o tie, kurie jau yra sudarę tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti MPS grafiką ir sąlygas. 

VMI primena, jog verslininkai gali sudaryti MPS ir dėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Papildomos konsultacijos dėl MPS sudarymo teikiamos telefonu 1882 arba +370 5 2687 666.

Peržiūrėti kaip mokesčius ir kitas įmokas į VMI sąskaitas mokėjo įmonės, įtrauktos į Juridinių asmenų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės sąrašus, galima atsidarius Statistikos departamento svetainę https://arcg.is/05DHL00

Čia pateikiami: 

  • juridinių asmenų, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės,
  • juridinių asmenų, kuriems pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės pagalbos priemonės,
  • bendro abiejų sąrašų mokesčių sumokėjimo mėnesiniai 2020 metų ir atitinkamų mėnesių 2019 metų duomenys šiais pjūviais:

- iš viso

- kiekvienoje ekonominėje veikloje

- kiekvienoje savivaldybėje.

Mokesčių lengvatos skiriamai paramai


Pinigais, maistu ar apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Daugiau informacijos šia tema - čia.

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatas paramai COVID-19 protrūkio laikotarpiu rasite Lietuvos muitinės interneto svetainėje

Kasos aparatų naudotojams


Mokesčių mokėtojai, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir / arba karantino, ilgiau nei 10 darbo dienų nenaudojantys kasos aparatų, neprivalo pranešti mokesčių administratoriui apie laikiną jų nenaudojimą. 

Pranešti apie laikinai nenaudojamą kasos aparatą dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos nereikia, kol Lietuvoje galios ši padėtis. Paskelbus ekstremalios situacijos pabaigą bus taikoma iki ekstremalios situacijos paskelbimo galiojusi tvarka.

Jei veikla, kurioje naudojamas kasos aparatas, stabdoma ne dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, apie tai pranešti būtina pateikiant pranešimą el. paštu vadovaujantis „vieno langelio" principu, t. y. bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.  

PVM atskaitos tikslinimas


Daugiau informacijos apie pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimą, kai dėl karantino buvo prarastos gendančios prekės, rasite čia.

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo


Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Akcizai


Visą aktualią informaciją apie su akcizais susijusių dokumentų išdavimo bei paslaugų teikimo pokyčius rasite čia.

Informacija apie inventorizacijos atlikimą čia

Aktuali informacija dirbantiems savarankiškai


Informaciją gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 viruso rasite čia.

Aktuali SODRA informacija


Informaciją apie „Sodros" įmokų lengvatas bei atidėjimą rasite čia.