Įpareigojantys kainodaros sprendimai

Kainodaros įpareigojantys sprendimai  – tai mokesčių mokėtojo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų (kainodaros metodo, palyginamumų, kritinių prielaidų ir kitų klausimų, susijusių su būsimojo kontroliuojamojo sandorio atitikimo ištiestosios rankos principui pagrindimu) suderinimas su mokesčių administratoriumi tam tikram mokestiniam laikotarpiui.

Kainodaros įpareigojantys sprendimai gali būti vienašaliai arba dvišaliai (daugiašaliai).

Vienašalis įpareigojantis kainodaros sprendimas – tai įpareigojantis kainodaros sprendimas, kurį priima tik Lietuvos mokesčių administratorius.

Detali prašymo dėl vienašalio įpareigojančio kainodaros sprendimo pateikimo ir mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo tvarka numatyta Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklėse.

Dvišaliai kainodaros susitarimai ir jų pagrindu priimti dvišaliai įpareigojantys kainodaros sprendimai

Dvišalis kainodaros susitarimas (angl. Bilateral Advance Pricing Arrangement) ― tai abipusio susitarimo procedūros metu tarp dviejų valstybių kompetentingų asmenų sudaromas susitarimas dėl būsimųjų kontroliuojamųjų sandorių kainodaros principų. Dvišalio kainodaros susitarimo pagrindu susitarime dalyvaujančios šalys (kompetentingi asmenys (mokesčių administratoriai)) priima atitinkamos formos įpareigojančius kainodaros sprendimus.

Detalesnę informaciją dėl kreipimosi dėl dvišalių kainodaros susitarimų sudarymo ir jų pagrindu priimamų įpareigojančių kainodaros sprendimų galima rasti leidinyje Dvišalių kainodaros susitarimų inicijavimas ir vykdymas.

Mokesčių mokėtojų prašymus dėl įpareigojančių kainodaros sprendimų ir dvišalių kainodaros susitarimų nagrinėja VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas (DMMSKD). Prašymai gali būti atsiunčiami paštu, el. paštu [email protected], įteikiami tiesiogiai, asmeniui ar jo atstovui atvykus į VMI prie FM adresu: Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, arba teikiami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Vienašalių ir ar dvišalių įpareigojančių kainodaros sprendimų klausimais  galima kreiptis į DMMSKD vyresniąją patarėją Vaidę Riškutę tel. +370 5 2687 847, el. paštas: [email protected] arba el. paštu: [email protected]

Duomenis apie Lietuvoje priimtus įpareigojančius kainodaros sprendimus galima rasti Europos Komisijos  svetainėje, kurioje skelbiami ES valstybių įpareigojančių kainodaros sprendimų statistiniai duomenys.

Informacija apie priimtus įpareigojančius kainodaros sprendimus, kuriais buvo pritarta tarptautinį elementą turintiems būsimiesiems kontroliuojamiesiems sandoriams, vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvos (ES) 2015/2376 susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (DAC3), yra teikiami atitinkamoms užsienio šalių kompetentingoms institucijoms (mokesčių administratoriams).