Registracijos numeris KM1546

Ši informacija skelbiama:
Juridinių asmenų

Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra, t. y. juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį moka:

  • už jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje;
  • už įsigytą nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį) pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas;
  • už įsigytą nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį) pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį;
  • už iš fizinių asmenų neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį).

Nekilnojamojo turto mokesčio objektu nelaikomas, t. y. juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokesčio nemoka:

  • už faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka;
  • už valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį.

Tai atvejais, kai nekilnojamasis turtas iš fizinių asmenų faktiškai nėra perimamas, o naudojamasi tik pastato dalimi (stogu, siena), pavyzdžiui, sumontuojant telekomunikacijų įrenginius ar reklaminius stendus ir pan., tačiau visu pastatu ir toliau naudojasi savininkai (fiziniai asmenys), nekilnojamojo turto mokesčio už tokį nekilnojamąjį turtą juridinis asmuo taip pat skaičiuoti neprivalo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1550

Ši informacija skelbiama:
Juridinių asmenų

Jeigu fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame name įmonė yra tik registruota (naudojamas tik namo adresas), bet name nevykdoma veikla, tuomet nelaikoma, kad toks namas yra perduotas naudotis juridiniam asmeniui ir toks turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas.

Teises aktai