Kada juridiniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

Registracijos numeris KM0775

Ši informacija skelbiama:
Kada juridiniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

Prievolė atsiranda, kai:

  • juridinio asmens atlygis iš šalies teritorijoje (Lietuvoje) vykdomos ekonominės PVM apmokestinamos veiklos (prekių tiekimo / paslaugų teikimo) per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų;
  • juridinis asmuo Lietuvoje iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių daugiau kaip už 14 000 eurų;
  • juridinis asmuo yra kontroliuojamas asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, ir kurių bendra pajamų suma iš prekių tiekimo / paslaugų teikimo Lietuvoje per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų arba Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių daugiau kaip už 14 000 eurų (neįskaitant PVM). Pažymėtina, kad prievolė skaičiuoti bendrą 45 000 eurų atlygio sumą ir/arba bendrą 14 000 eurų prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių PVM mokėtojų (arba privalančių jais būti) įsigytų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertę, nėra taikoma, jeigu šie asmenys gali įrodyti, kad:
  1. nė vienas šių kontroliuojamų įmonių valdymo organas ir (arba) atskiras valdymo organų narys nėra tas pats asmuo ir
  2. jų faktiškai vykdoma ekonominė veikla nėra to paties pobūdžio ir jie neveikia vienas kito naudai ar interesais.

Juridinis asmuo, ketinantis vykdyti ekonominę PVM apmokestinamą veiklą arba jau vykdantis ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, bet neviršijantis aukščiau minėtų ribų, PVM mokėtoju gali įsiregistruoti savanoriškai.

Išsamesnę informaciją rasite  čia.