Kaip apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas?

Iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius leidžiamus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojamas mokestinių metų apmokestinamasis pelnas.

Pajamos yra visos Lietuvoje ir ne Lietuvoje uždirbtos / gautos visų rūšių pajamos pinigais ir ne pinigais. Įmonės pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į taikomą pajamų ir sąnaudų pripažinimo principą:

  • kaupimo principą, daugiau informacijos rasite čia.
  • pinigų apskaitos principą, daugiau informacijos rasite čia.

Ne visos pajamos, kurias uždirba / gauna įmonė, yra apmokestinamos pelno mokesčiu. Pelno mokesčiu neapmokestinamas pajamas rasite čia.

Leidžiami atskaitymai yra faktiškai patirtos įprastinės įmonės vykdomai veiklai sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.