Kas yra AIS, EPRIS, OSS, TIES ir kaip prie jų prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

  • AIS − akcizų informacinė sistema yra skirta ūkio subjektams, gabenantiems akcizais apmokestinamas prekes ES teritorijoje bei ženklinantiems alkoholį ir tabaką banderolėmis;

  • EPRIS − elektroninių prašymų priėmimo sistema, per kurią Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, turi pateikti elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms;

  • OSS sistema − One Stop Shop (OSS) sistema, kuri palengvina mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, parduodantiems neapmokestinamiesiems asmenims tam tikras prekes ar paslaugas, už kurias PVM turėtų būti sumokėtas kitoje valstybėje narėje tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia ir (ar) prekes tiekia keliose ES valstybėse narėse;

  • TIES (Tax Information Exchange SubSystem) − mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemė, skirta duomenų rinkinių pateikimui: Tarptautinių įmonių grupių (TIG) konsoliduotų ataskaitų teikimas; pagal bendrą tarptautinį duomenų teikimo standartą (CRS) ir Tarybos direktyvą 2014/107/ES; pagal užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimą (FATCA); finansų rinkos dalyvių teikiami duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus.   

Prie sistemų turite jungtis per Mano VMI. Norėdami pirmą kartą prisijungti prie sistemų, Mano VMI turite suteikti naudojimosi sistemomis (ar viena iš jų) teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims.

Jeigu norite suteikti teises sau: prisijungę prie Mano VMI, pradžios lango  dešinėje pusėje rinkitės Mano duomenys ir kontaktai -> Tvarkyti teises kitose sistemose (lango apačioje), varnelėmis pažymėkite reikiamas teises.

Jeigu įgaliojate kitą asmenį: prisijungę prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje spauskite Įgaliojimai ->  Naujas atstovas Mano VMI -> Ieškoti. Pasirinkite asmenį  Išsaugoti ir tęsti -> Teisės -> Kitų sistemų teisės,  pažymėkite Jums reikalingų sistemų (OSS, AIS, EPRIS, TIES) duomenų peržiūros teises. Jei norite suteikti duomenų pildymo teisę - nustatykite parinktį stulpelyje Teisė teikti duomenis.  Toliau Išsaugoti ir tęsti- > Apibendrinimas -> Patvirtinti.

Informaciją, kaip užsienio valstybės asmuo gali prisijungti VMI elektroninių sistemų / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.