Kas yra MOSS, AIS, EPRIS, TIES ir kaip prie jų prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

  • MOSS sistema − Mini One Stop Shop (MOSS) sistema yra skirta palengvinti mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, užsiimantiems TV ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų teikimu neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, teikiantys nurodytas paslaugas ir besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse;

  • AIS − akcizų informacinė sistema yra skirta ūkio subjektams, gabenantiems akcizais apmokestinamas prekes ES teritorijoje bei ženklinantiems alkoholį ir tabaką banderolėmis;

  • EPRIS − elektroninių prašymų priėmimo sistema, per kurią Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, turi pateikti elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms;

  • TIES (Tax Information Exchange SubSystem) − mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemė, skirta duomenų rinkinių pateikimui: Tarptautinių įmonių grupių (TIG) konsoliduotų ataskaitų teikimas; pagal bendrą tarptautinį duomenų teikimo standartą (CRS) ir Tarybos direktyvą 2014/107/ES; pagal užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimą (FATCA); finansų rinkos dalyvių teikiami duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus.   

Prie sistemų turite jungtis per Mano VMI. Norėdami pirmą kartą prisijungti prie sistemų, Mano VMI turite suteikti naudojimosi sistemomis (ar viena iš jų) teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims. Prisijungęs prie Mano VMI kaip fizinis asmuo, spauskite Nustatymai -> Tvarkyti teises kitose sistemose,  nurodykite sistemas, kuriose dirbsite, spauskite Išsaugoti.

Norėdami suteikti atstovavimo teises kitam asmeniui šiose sistemose (ar vienoje iš jų), Mano VMI portale iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai -> Naujas atstovas, pasirinkite atstovaujančio asmens tipą, įrašykite duomenis -> spauskite Toliau. Atsivėrus atstovo teisių nurodymo langui, spauskite Kitų sistemų teisės, pasirinkite Jums reikalingą sistemą. Stulpelyje Sistema yra rodomos kitos VMI informacinės sistemos sutrumpintas pavadinimas (MOSS, AIS, EPRIS, TIES). Užvedus žymeklį ties pabrauktu sistemos pavadinimu, Jums bus pateiktas informacinis sistemos aprašymas, o paspaudę būsite nukreipti į nurodytą VMI informacinę sistemą. Varnelėmis sužymėkite reikiamas teises, spauskite Toliau -> Patvirtinti.

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.