Kas yra MOSS, AIS, EPRIS, TIES ir kaip prie jų prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

  • MOSS sistema − Mini One Stop Shop (MOSS) sistema yra skirta palengvinti mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, užsiimantiems TV ir radijo transliavimo, telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų teikimu neapmokestinamiesiems asmenims tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, teikiantys nurodytas paslaugas ir besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia keliose ES valstybėse narėse;

  • AIS − akcizų informacinė sistema yra skirta ūkio subjektams, gabenantiems akcizais apmokestinamas prekes ES teritorijoje bei ženklinantiems alkoholį ir tabaką banderolėmis;

  • EPRIS − elektroninių prašymų priėmimo sistema, per kurią Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, turi pateikti elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms;

  • TIES (Tax Information Exchange SubSystem) − mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemė, skirta duomenų rinkinių pateikimui: Tarptautinių įmonių grupių (TIG) konsoliduotų ataskaitų teikimas; pagal bendrą tarptautinį duomenų teikimo standartą (CRS) ir Tarybos direktyvą 2014/107/ES; pagal užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimą (FATCA); finansų rinkos dalyvių teikiami duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus.   

Prie sistemų turite jungtis per Mano VMI. Norėdami pirmą kartą prisijungti prie sistemų, Mano VMI turite suteikti naudojimosi sistemomis (ar viena iš jų) teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims.

Jeigu norite suteikti teises sau: Įgaliojimai -> Aš atstovauju -> Teisės -> Tvarkyti teises kitose sistemose, varnelėmis pažymėkite reikiamas teises.

Jeigu įgaliojate kitą asmenį: prisijungę prie Mano VMI  spauskite Įgaliojimai ->  Naujas atstovas -> Ieškoti. Pasirenkat asmenį  Išsaugoti ir tęsti -> Mano VMI atstovo duomenys -> Kitų sistemų teisės,  pažymėkite Jums reikalingas sistemų (MOSS, AIS, EPRIS, TIES) duomenų peržiūros teises. Jei norite suteikti duomenų pildymo teisę - nustatykite parinktį stulpelyje Teisė teikti duomenis.  Toliau Išsaugoti ir tęsti- > Mano VMI atstovo duomenys -> Patvirtinti.

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.