Klasifikatorių reikšmės

i.VAZ tinklinių paslaugų ir rinkmenos klaidų klasifikatorių rasite čia.

Registracijos numeris KM1666

Ši informacija skelbiama:
Klasifikatorių reikšmės

Atšaukimo priežastis

Paaiškinimai

„1 – Spausdinimo klaida“

Važtaraščio atšaukimas gali būti atliekamas, kai važtaraštyje klaidingai nurodytas duomuo ar duomenys.

„2 – Nutraukta komercinė operacija“

Važtaraščio atšaukimas gali būti atliekamas, kai, pavyzdžiui, krovinio gabenimo buvo atsisakyta.

„3 – Sudubliuoti dokumentai“

Važtaraščio atšaukimas gali būti atliekamas, kai per klaidą tam pačiam gabenimui buvo išrašyti keli važtaraščiai.

„4 – Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas“

Važtaraščio atšaukimas gali būti atliekamas, kai krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos.

„5 – Krovinio grąžinimas siuntėjui“

Važtaraščio atšaukimas gali būti atliekamas, kai krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui (pavyzdžiui, nebuvo rastas gavėjas) ir yra sugrąžinamas krovinio siuntėjui arba, kai krovinys buvo pristatytas gavėjui, bet gavėjas atsisakė jį priimti.

 

Pažymėtina, kad šią priežastį reikėtų rinktis tuomet, kai su numatomu atšaukti važtaraščiu nebebus atliekamas krovinio gabenimas (pavyzdžiui, krovinio gabenimas iš gavėjo siuntėjui).

„6 – Kita“

Važtaraščio atšaukimas gali būti atliekamas, kai važtaraščio atšaukimas vykdomas kitais nei aukščiau išvardyta atvejais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1671

Ši informacija skelbiama:
Klasifikatorių reikšmės

Išvada

Paaiškinimai

„1 – Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas“

Išvada naudojama, kai krovinys neturi jokių trūkumų ir priimamos visos e. važtaraštyje nurodytos prekės.

„2 - Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas“

Išvada skirta, pavyzdžiui, kai krovinys gautas, bet apgadintas, pažeistos plombos, prekių papildomi atributai (galiojimas, partija ar kt.) neatitinka nurodytų e. važtaraštyje, gautas didesnis kiekis ir kitos panašios situacijos.

„3 – Prekių gavimas / priėmimas vežti nepatvirtintas (atsisakyta priimti krovinį)“

Išvada gali būti naudojama, kai pristatytos kitos nei buvo užsakytos prekės, netenkina pristatytų prekių būklė (pavyzdžiui, apgadintos prekės) ir pan., t. y. visais atvejais, kai krovinio bus atsisakyta.

„4 - Prekių gavimas / priėmimas vežti iš dalies nepatvirtintas“

Išvada skirta, pavyzdžiui, kai krovinys gautas ne visas, yra trūkumas, dalis krovinio sunaikinta ir esant kitoms panašioms situacijoms.

„5 – Perspėjimas dėl krovinio gavimo“

Išvada i.VAZ laikoma, kad perduotas perspėjimas dėl krovinio gavimo. Išvada teikiama tuomet, kai gavėjas nori informuoti siuntėją apie krovinio neatitikimus, tačiau dar nepatvirtina krovinio gavimo.

 

Pastaba. Kiekvienu atveju, tikslinant aplinkybes, gali būti pildomas elementas „Papildoma informacija“.

Teises aktai