Koks pelno mokesčio tarifas taikomas įmonės apmokestinamajam pelnui?

Apskaičiuotas įmonės apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant standartinį 15 proc. pelno mokesčio tarifą. Detalesnę informaciją rasite čia.
Įmonės apmokestinamajam pelnui gali būti taikomas lengvatinis pelno mokesčio tarifas:

  • 0 proc. pelno mokesčio tarifas. Detalesnę informaciją rasite čia.

  • 5 proc. pelno mokesčio tarifas. Detalesnę informaciją rasite čia.

  • 5 proc. mokesčio tarifas žemės ūkio veiklą vykdančiai kooperatinei bendrovei (kooperatyvui). Detalesnę informaciją rasite čia.