Laikinai patvirtinto siuntėjo registracija

Laikinai patvirtinto siuntėjo registracija asmeniui suteikia teisę 30 kalendorinių dienų laikotarpiui komerciniams tikslams siųsti iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR) ir kurios nurodytos laikinai patvirtinto siuntėjo registracijos duomenyse.

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti laikinai patvirtintu siuntėju, VMI turi pateikti prašymą dėl laikinai patvirtinto siuntėjo registracijos (prašymo pavyzdinę formą galite rasti čia).

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalauta pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatytomis siųsti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Prašymas ir papildomi dokumentai, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiami elektroniniu paštu [email protected].

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

Pastaba. Asmuo, kuris numato akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, gavimą atlikti dažniau nei 3 kartus per kalendorinį ketvirtį, turi registruotis patvirtintu gavėju.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM3166

Ši informacija skelbiama:
Laikinai patvirtinti siuntėjai

Asmuo neregistruojamas laikinai patvirtintu siuntėju, jeigu:

  1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
  2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
  3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
  4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
  5. turi neįvykdytų akcizų prievolių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3167

Ši informacija skelbiama:
Laikinai patvirtinti siuntėjai

Laikinai patvirtinti siuntėjai išregistruojami iš laikinai patvirtintų siuntėjų šiais atvejais:

  1. suėjus 30 kalendorinių dienų terminui nuo įregistravimo laikinai patvirtintu siuntėju;
  2. nepasibaigus 30 kalendorinių dienų terminui, paaiškėja aplinkybės, dėl kurių asmuo negalėjo būti įregistruotas laikinai patvirtintu siuntėju.

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai