Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Nuo 2019-01-01 nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti mokamas pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir / arba jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje (EEE) arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėje narėje, pensijų fondus:

  • kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas;

  • kurios yra didesnės negu 3 proc. šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Registracijos numeris KM0223

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti mokamas pensijų įmokas į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir / arba jiems analogiškų subjektų, veikiančių EEE valstybėje arba EBPO valstybėje narėje, pensijų fondus, jei jos:

  • mokamos kaip papildomos kaupiamosios pensijų įmokos pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir

  • yra didesnės negu 3 proc. šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos ir

  • pensijų įmokas faktiškai mokėjo pats gyventojas

Nuo 2019 metų bendra atimamų įmokų į II pakopos pensijų fondus, pensijų įmokų dalyvaujant III pakopos kaupime ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 1 500 Eur per mokestinį laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2163

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Lengvata taikoma tik papildomai sumokėtų pensijų įmokų sumai. Pvz, 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos - 430 Eur per metus. Gyventojas pensijų bendrovei papildomai sumoka dar 100 Eur. Iš savo pajamų gyventojas gali atimti 100 Eur ir nuo šios sumos susigrąžinti pajamų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2164

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Tokiu atveju pajamų mokesčio lengvata papildomoms pensijų kaupimo įmokoms nenumatyta. Lengvata gyventojas galės pasinaudoti tik pradėjęs mokėti 3 proc. dydžio pensijų įmoką ir kartu su šia įmoka pats į pensijos sąskaitą mokės savo pasirinkto dydžio papildomą pensijų įmoką.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2078

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Lengvata netaikoma, kai:

  • mokama į tikslines teritorijas;

  • papildomas pensijų įmokas darbuotojo naudai moka darbdavys, nes tokiu atveju gyventojas išlaidų nepatiria.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2477

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Taip, lengvata taikoma.

Pavyzdys

Gyventojas pagal 2004 metais sudarytą pensijų kaupimo sutartį, 2019 metais nusprendė toliau dalyvauti pensijų kaupime ir pasirinko mokėti PKĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 proc. dydžio įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taip pat, vadovaudamasis PKĮ 8 str. 4 dalimi, pasirinko į pensijų kaupimo bendrovės valdomame PF atidarytą pensijos sąskaitą mokėti papildomą, pvz., 10 Eur kaupiamąją pensijų įmoką kas mėn.

Tarkime, gyventojo darbo užmokestis - 1289 Eur per mėnesį. Viso nuo darbo užmokesčio į pensijų sąskaitą 2019 metais sumokėta – 464,04 Eur įmokos suma. Šiai 464,04 Eur įmokos sumai pajamų mokesčio lengvata netaikoma (GPMĮ 21 str. 5d.).

Papildomos pensijų kaupimo  įmokos sumą, kurią gyventojas 2019 metais pervedė į pensijų fonde atidarytą sąskaitą, pateiktu atveju - 120 Eur, gyventojas galės atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, neviršijant GPMĮ 21 str. 3 dalyje nustatyto dydžio.

Teises aktai