Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, teikiamos pagal paslaugų kvitą

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą tvarką nustato LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

Šiuo įstatymu nustatyta, kad, įsigyjant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas iš fizinių asmenų, kurios pasižymi laikinumu arba yra vienkartinės ir kurioms teikti nereikia specialių įgūdžių, kvalifikacijos, pažymėjimų, leidimų, mokymų, tokių paslaugų teikėjams gali būti išrašomas paslaugų kvitas. Paslaugų gavėjais laikomi asmenys, kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal kvitą. Paslaugų gavėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tuo tarpu žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjais gali būti tik fiziniai asmenys.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas patvirtintas Vyriausybės 2013-03-13 nutarimu Nr. 218.

Nuo 2021-09-01 dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių įsigijimo reikia kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą.

Registracijos numeris KM1081

Ši informacija skelbiama:
Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, teikiamos pagal paslaugų kvitą

Neapmokestinamos yra 1 750 Eur (iki 2014-12-31 - 6 000 Lt) per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

Pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą priskiriamos B klasės pajamoms. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę atlygį pagal paslaugų kvitą, kurio suma viršija 1 750 Eur (iki 2014-12-31 – 6 000 Lt), gautas pajamas turi deklaruoti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki gegužės 1 d., pateikus metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai