Registracijos numeris KM0422

Ši informacija skelbiama:
0% PVM tarifo taikymas PVM neapmokestinamoms prekėms (55 str.)

Jeigu pagal PVMĮ nuostatas prekė yra PVM neapmokestinama, tai jų tiekimo (eksporto ar kitų sandorių) atveju 0 proc. PVM tarifas negali būti taikomas, t. y. jos neapmokestinamos bet kokiu jų tiekimo atveju.

PVM neapmokestinamos prekės: žmogaus organai, kraujas (konservuotas kraujas ir kraujo komponentai), motinos pienas, odontologų ir / ar dantų technikų tiekiami dantų protezai (PVMĮ 20 str.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0425

Ši informacija skelbiama:
0% PVM tarifo taikymas PVM neapmokestinamoms prekėms (55 str.)

PVM mokėtojas, eksportavęs į užsienį arba PVMĮ VI skyriuje nustatyta tvarka patiekęs prekių, kurių tiekimas, jeigu jos būtų tiekiamos Lietuvoje – būtų neapmokestinamos, neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą šių prekių tiekimui įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM.

Teises aktai