Dėl LR pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

(32.42-31-1 Mr. ) R-185
2023-01-17

Registracijos numeris (32.42-31-1 Mr. ) R-185

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. gruodžio 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo Nr. XIV-1680 (toliau — Įstatymas), kuriuo nustatė Reglamente (ES) 2022/1854 nurodytų priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, Reglamentą (ES) 2022/1854 įgyvendinančių institucijų ir kitų subjektų įgaliojimus, surinktų lėšų administravimą ir panaudojimą, siekiant Reglamento (ES) 2022/1854 1 straipsnyje nustatytų tikslų.

Platesnė informacija 2023 m. sausio 13 d. rašte Nr. (32.42-31-1 Mr. ) R-185

 

Parengė

Teisės departamentas