Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu Nr. XIV-2473[1], nuo 2024 m. vasario 21 d. keičiasi AĮ 37 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatoma akcizų lengvata gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklai ir akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklai (toliau – gazoliai).

Įsigaliojus pakeitimui nustatoma, kad gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių, t. y., gazolių panaudojimas nėra siejamas su šių gazolių naudojimu žemės ūkio produktų gamybai naudojamoje žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius) arba atitinkamai žvejybos laivų varikliuose[2]. Taigi, nuo 2024 m. vasario 21 d. analizuojama lengvata taikoma gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai.

PRIDEDAMA. Žemės ūkio produktų gamybos pavyzdžių sąrašas, 1 lapas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2024-02-21 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-6609.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2024 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas.

[2] Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. vasario 20 d. analizuojama lengvata galėjo būti taikoma tik gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai naudojamoje žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius), žvejybos laivų varikliuose.