Atleidimas nuo mokesčio sumokėjimo

Atleidimas nuo mokesčio (angl. exemption) – tai dvigubo apmokestinimo naikinimo metodas, kai užsienyje uždirbtos pajamos Lietuvoje neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Registracijos numeris KM0854

Ši informacija skelbiama:
Atleidimas nuo mokesčio sumokėjimo 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje, gautos bet kokios rūšies pajamos, išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje (t. y. pajamos neapmokestinamos), jeigu:

 1. tokios pajamos gautos  užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), ir

 2. šių pajamų šaltinis yra 1 punkte nurodytoje užsienio valstybėje. Laikoma, kad pajamų šaltinis yra užsienio valstybėje, jeigu pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės juridinis asmuo, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors juridinio asmens nesavarankiškas struktūrinis padalinys arba pajamos gautos už nuolatinio Lietuvos gyventojo toje užsienio valstybėje vykdytą veiklą (pvz., pajamų gyventojas gavo už užsienio valstybėje vykdomą samdomąjį darbą, savarankišką veiklą), ir

 3. tokių pajamų apmokestinimas užsienio valstybėje buvo numatytas jos vidaus mokesčių įstatymuose, o DAIS tai užsienio valstybei suteikė teisę apmokestinti tokias pajamas, ir

 4. nuo šių pajamų užsienio valstybėje nustatyta tvarka sumokėtas mokestis, kuris yra pajamų mokestis arba jam tapatus mokestis, ir

 5. gyventojas turi dokumentą apie toje užsienio valstybėje gautas pajamas ir nuo jų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį (dokumentas gali būti išduotas išmokas išmokėjusio asmens užsienio valstybėje arba tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus).

Valstybių sąrašas, apimantis 1 punkte nurodytas valstybes, kuriose gautos pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje:

 1. Airija,

 2. Armėnija,

 3. Austrija,

 4. Azerbaidžanas,

 5. Baltarusija,

 6. Belgija,

 7. Bulgarija,

 8. Čekija,

 9. Danija,

 10. Didžiosios Britanijos ir Airijos Jungtinė Karalystė,

 11. Estija,

 12. Graikija,

 13. Gruzija,

 14. Indija,

 15. Italija,

 16. Islandija,

 17. Ispanija,

 18. Izraelis,

 19. Japonija (nuo 2019-01-01),

 20. Jungtinės Amerikos Valstijos,

 21. Jungtiniai Arabų Emyratai (nuo 2015-01-01),

 22. Kanada,

 23. Kazachstanas,

 24. Kinija,

 25. Kipras (nuo 2015-01-01),

 26. Kirgizija,

 27. Korėja,

 28. Kosovas (nuo 2022-01-01),

 29. Kroatija,

 30. Kuveitas (nuo 2018-01-01),

 31. Latvija,

 32. Lenkija,

 33. Lichtenšteinas (nuo 2021-01-01)

 34. Liuksemburgas,

 35. Malta,

 36. Makedonija,

 37. Marokas (nuo 2023-01-01)

 38. Meksika,

 39. Moldova,

 40. Nyderlandai,

 41. Norvegija,

 42. Portugalija,

 43. Prancūzija,

 44. Rumunija,

 45. Rusija,

 46. Serbija,

 47. Singapūras,

 48. Slovakija,

 49. Slovėnija,

 50. Suomija,

 51. Švedija,

 52. Šveicarija,

 53. Turkija,

 54. Turkmėnistanas (nuo 2015-01-01),

 55. Ukraina,

 56. Uzbekistanas,

 57. Vengrija,

 58. Vokietija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0856

Ši informacija skelbiama:
Atleidimas nuo mokesčio sumokėjimo 

Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), gautos pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) buvo neapmokestintos pajamų mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu toje užsienio valstybėje dėl jos vidaus mokesčių įstatymuose pajamoms nustatytų mokesčio lengvatų (pvz., nuolatinis Lietuvos gyventojas užsienio valstybėje gavo mažesnę pajamų sumą negu toje valstybėje gyventojams nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis, todėl pajamų mokestis užsienio valstybėje neturėjo būti mokamas), tokios pajamos neapmokestinamos pajamų mokesčiu ir Lietuvoje.

Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje,  su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, gautos pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) buvo neapmokestintos pajamų mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu toje užsienio valstybėje dėl to, kad tokios pajamos užsienio valstybėje pagal jos vidaus mokesčių įstatymus yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms arba nelaikomos pajamomis, laikoma, kad šios pajamos nebuvo apmokestintos užsienio valstybėje, todėl Lietuvoje jos apmokestinamos bendra GPMĮ nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0857

Ši informacija skelbiama:
Atleidimas nuo mokesčio sumokėjimo 

Lietuvos įmonė mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gali naikinti nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba užsienio valstybė, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), išmokėtų darbo užmokesčio pajamų dvigubą apmokestinimą tik tada, kai:

 1. darbuotojas pateikia prašymą, kad, nuo tokių išmokų užsienio valstybėje sumokėjus pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, darbdavys perskaičiuotų gyventojui Lietuvoje mokėtiną pajamų mokestį, o Lietuvos įmonė šiame prašyme pažymi, kad sutinka tai atlikti ir

 2. įmonė turi dokumentą apie pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimą nuo šių pajamų užsienio valstybėje, ir

 3. įmonė turi įrodymus, kad pajamų mokestis ar jam tapataus mokestis buvo sumokėtas vadovaujantis DAIS nuostatomis (pvz., dokumentas apie gyventojo užsienio valstybėje išbūto laiko trukmę arba apie tai, kad gyventojo už darbą užsienio valstybėje gautas atlyginimas priskirtinas toje valstybėje esančiai Lietuvos įmonės nuolatinei buveinei, arba kad gyventojas buvo išnuomotas užsienio valstybės įmonei, Lietuvos įmonės pažyma apie komandiruotės į užsienio valstybę trukmę, Lietuvos įmonės ir užsienio įmonės sutarties, pagal kurią gyventojas buvo išsiųstas dirbti į užsienio valstybę, kopija ir pan.).

Jeigu visos aukščiau nurodytos sąlygos yra tenkinamos:

 • Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje Lietuvos įmonė neturi nurodyti duomenų apie atitinkamą kalendorinį mėnesį nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko DAIS, išmokėtas darbo užmokesčio išmokas;

 • Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje  nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomąjį darbą ES valstybėje narėje ir užsienio valstybėje, su kuria taikoma DAIS, išmokėtas darbo užmokesčio išmokas, kurių dvigubą apmokestinimą naikino mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais), Lietuvos įmonė turi nurodyti kaip neapmokestinamąsias išmokas. Kartu su deklaracija VMI Lietuvos įmonė turi pateikti dokumentus, nurodytus aukščiau 2) ir 3) punktuose.

Jeigu nors vieno iš aukščiau nurodytų dokumentų Lietuvos įmonė neturi, gyventojų pajamų mokestis išskaičiuojamas ir sumokamas Lietuvoje bendra tvarka. Gavusi dokumentus vėliau, Lietuvos įmonė gali naikinti dvigubą apmokestinimą nepasibaigus metams.

Pasibaigus metams, dvigubą pajamų apmokestinimą gali naikinti tik pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai