Atsarginės i.VAZ priemonės

Atsarginės važtaraščių duomenų teikimo priemonės yra dvi:

 • internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis (nemokama paslauga);

 • siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa telefono numeriu 1882.

Registracijos numeris KM1690

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

Pirmiausia įmonės vadovas turi priskirti atsakingiems darbuotojams roles, leidžiančias naudotis a.VAZ procedūromis. Taip pat ir pats vadovas turi atnaujinti savo kontaktinę informaciją, t. y. el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį.

Visi i.VAZ naudotojai, turintys posistemio roles, leidžiančias naudotis atsarginėmis priemonėmis i.VAZ posistemyje, taip pat turi atnaujinti savo kontaktus ir nurodyti savo elektroninį paštą bei mobiliojo telefono numerį. Nurodžius kontaktus kiekvienas naudotojas gaus unikalų autentifikavimo kodą (prisijungimo kodas - slaptažodis), kuris bus susietas su nurodytu el. pašto adresu ir mobilaus telefono numeriu, ir atsiųstas nurodytu naudotojo el. paštu. 

Mokesčių mokėtojas el. paštą nurodo vieną kartą (pirmą kartą jungdamasis prie i. MAS). El. pašto adresą turi nurodyti visi mokesčių mokėtojai, kitaip jie negalės prisijungti prie sistemos. Mobilaus telefono numeris reikalingas naudotis a.VAZ (atsarginėmis važtaraščių pateikimo priemonėmis, kai mokesčių mokėtojas negali pateikti duomenų į i. VAZ posistemį).

a.VAZ priemonė pasiekiama per nuorodas i.VAZ posistemyje: i.VAZ -> Atsarginės priemonės -> Prisijungimas -> Nukreipti į a.VAZ arba adresu https://avaz.vmi.lt.

Prisijungimui įveskite savo el. pašto adresą ir Jums išduotą a.VAZ slaptažodį.

Suvedę prisijungimo duomenis, spauskite Prisijungti.

Teisingai įvedę duomenis pateksite į vidinį sistemos puslapį.

Norėdami atsijungti, spauskite Atsijungti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1694

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

a.VAZ atsarginio tinklapio naudojimas

Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad:

 • i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas;

 • neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, atsiranda kitos techninės kliūtys;

 • važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz., nėra žinomas transporto priemonės valstybinis numeris)

ir mokesčių mokėtojas turi prieigą prie interneto, rekomenduojama naudotis nemokamu a.VAZ tinklalapiu, kuriame reikia:

 1. prisijungti prie sistemos;

 2. pasirinkti „Gauti atsarginį numerį“;

 3. pasirinkti priežastis:

 • „Dėl problemos negaliu pateikti vieno važtaraščio duomenų“;

 • „Dėl techninių kliūčių negaliu pateikti keleto važtaraščių duomenų, nes naudoju duomenų teikimą įkeliant rinkmeną ir / arba žiniatinklio paslaugas“;

 1. įvesti važtaraščio numerį;

 2. pasirinkti išgabenimo datą ir laiką;

 3. užpildyti visus laukelius ir pasirinkti „Registruoti“.

Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, bus sugeneruotas atsarginis registracijos numeris.

SMS paslaugos naudojimas

Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad:

 • i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas;

 • važtaraščio duomenų teikimo metu nėra interneto ryšio ir nėra galimybės pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į i.VAZ (pvz., krovinių sandėlyje, kuriame išrašytas važtaraštis nėra interneto);

 • važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz., nėra žinomas transporto priemonės valstybinis numeris);

Rekomenduojama naudotis mokama SMS paslauga, kurioje iš registruoto mobilaus telefono numerio reikia išsiųsti padidinto tarifo SMS užklausą numeriu 1882.

Siunčiamoje SMS žinutėje turi būti nurodyta: prisijungimo kodas ir lokalus (naudotojo suteiktas) važtaraščio numeris.

Teisinga SMS užklausa turi tenkinti šiuos kriterijus:

 1. išsiųsta iš abonento, kurio telefono numeris yra registruotas i.VAZ;

 2. nurodytas teisingas prisijungimo kodas;

 3. užklausa atitinka formatą - (prisijungimo kodas 5-8 simboliai) (tarpo simbolis) (vidinis važtaraščio numeris 1-35 simboliai). Pavyzdžiui, 5U98H VN95663548.

Už vieną SMS užklausą ir gautą atsakymą iš ryšio operatorius gausite 0,15 Eur sąskaitą (iš viso). Pažymėtina, kad mokestis bus taikomas ir tuo atveju, jei užklausa neatitiks nurodyto formato, ar bus išsiųsta iš neregistruoto mobilaus telefono numerio.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1692

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

Jei Jūsų apskaitos sistemoje, iš kurios generuojate važtaraščio rinkmenas, yra įvykęs gedimas ar yra kitos techninės kliūtys, dėl kurių negalite pateikti duomenų ir duomenis teikiate įkeliant rinkmeną ir / arba per žiniatinklio paslaugas, tai a.VAZ galite nurodyti priežastį, techninių kliūčių nustatymo datą ir registravę tokią situaciją gauti vieną atsarginį numerį, kurį naudosite visiems krovinio gabenimams, kol minėti sutrikimai bus pašalinti ir be kliūčių galėsite naudotis i.VAZ posistemiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1691

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

Važtaraščio rengėjui atsarginių procedūrų priemonėmis užfiksavus krovinio gabenimo operacijos faktą, sukuriamas elektroninis įrašas i.VAZ posistemyje. Per 3 darbo dienas, po atsarginės procedūros taikymo, o techninių sutrikimų atveju, po šių sutrikimų pašalinimo, važtaraščio rengėjas turi pateikti važtaraščio duomenis i.VAZ.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1693

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

Atsarginis važtaraščio numeris, gautas per atsarginį a.VAZ portalą arba SMS paslauga (numeriu 1882), turėtų būti pateikiamas krovinio kontrolės kelyje metu, kaip įrodymas, kad yra vadovaujamasi važtaraščių duomenų teikimo taisyklėmis ir yra atliktas dalinis važtaraščio duomenų pateikimas, ir likę duomenys bus pateikti į i.VAZ posistemį pasirinktu būdu per 3 darbo dienas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1689

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

Mokesčių mokėtojui, pasinaudojusiam SMS paslauga, teikiami šie atsakymo variantai:

 • esant teisingai užklausai - „Jums suteiktas važtaraščio numeris ...“;

 • esant klaidingai užklausai - „Neteisingas prisijungimo kodas. Įveskite teisingą prisijungimo kodą, tarpo simbolį ir Jūsų vidinį važtaraščio numerį“ arba „Šis telefono numeris neregistruotas. Prašome šį telefono numerį užregistruoti i.VAZ naudotojo profilyje“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1688

Ši informacija skelbiama:
Atsarginės i.VAZ priemonės

 1. Jei naudojama atsarginė priemonė – SMS paslauga, tai kiekvienam važtaraščiui generuojamas atskiras atsarginis numeris, todėl viena užklausa leidžia užregistruoti tik vieną važtaraštį.

 1. Jei naudojamas atsarginis portalas a.VAZ ir duomenys teikiami nesinaudojant važtaraščio duomenų rinkmenos įkėlimu (per žiniatinklį arba rankiniu būdu), tada reikia registruoti po vieną važtaraštį.

 1. Jei apskaitos sistemoje, iš kurios generuojamos važtaraščio rinkmenos, yra įvykęs gedimas ar yra kitos techninės kliūtys, dėl kurių nėra galimybės pateikti duomenų, naudojamas duomenų teikimas įkeliant rinkmeną ir / arba žiniatinklio paslaugas, tai a.VAZ galima nurodyti priežastį, techninių kliūčių nustatymo datą ir registravus tokią situaciją gauti vieną atsarginį numerį (ARN), kurį galima naudoti visiems tos dienos krovinio gabenimams. Siekiant išvengti nesusipratimų patikros kelyje metu, iki kol bus išspręstos problemos mokesčio mokėtojo apskaitos sistemoje, rekomenduotina atskirą ARN susigeneruoti kiekvieną dieną, kai vykdomas krovinio gabenimas ir turėti jį prie kiekvieno tą dieną išrašyto važtaraščio.

Teises aktai