Registracijos numeris KM0411

Ši informacija skelbiama:
Atstovavimo paslaugoms (52 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos atstovavimo (agento) paslaugos, kai kito vardu ir sąskaita dalyvaujama (t. y. kai sandoryje dalyvauja atsiskleidęs tarpininkas):

 • tiekiant prekes, kai jos tiekėjo, pirkėjo ar bet kurio jų užsakymu kito asmens, išgabenamos iš ES teritorijos (PVMĮ 41 str.);

 • tiekiant prekes, kai jos užsienio keleivių išgabenamos iš ES teritorijos (PVMĮ 42 str.);

 • tiekiant laivus ir lėktuvus, jų įrangą bei teikiant laivų ir lėktuvų priežiūros, remonto, pertvarkymo, nuomos ar kitas paslaugas (PVMĮ 43 str.);

 • tiekiant laivų ir lėktuvų atsargas (PVMĮ 44 str.);

 • teikiant vežimo paslaugas ar kitus susijusius sandorius (PVMĮ 45 str.);

 • tiekiant prekes (teikiant paslaugas) diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtas prekes (PVMĮ 47 str.);

 • tiekiant auksą Europos centrinių bankų sistemai ir / ar Centriniam Europos bankui (PVMĮ 48 str.);

 • tiekiant prekes paramos gavėjams (PVMĮ 50 str.);

 • teikiant kilnojamųjų daiktų aptarnavimo ir perdirbimo paslaugas (PVMĮ 51 str.);

 • tiekiant prekes ar teikiant paslaugas, kai pagal PVMĮ nuostatas laikoma, kad tas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas įvyko ne ES teritorijoje.

Taip pat 0 proc. tarifas taikomas kelionių organizatorių už ES ribų teikiamoms paslaugoms.

Kai atstovavimo paslaugoms taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 52 str. nuostatas, paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0412

Ši informacija skelbiama:
Atstovavimo paslaugoms (52 str.)

Kelionės organizatoriaus teikiamos paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, kai kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) teikia turizmo paslaugas, kurias kiti apmokestinamieji asmenys teikia už ES teritorijos ribų. Jeigu kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) teikia paslaugas, kurių dalį kiti apmokestinamieji asmenys teikia už ES teritorijos ribų, 0 proc. PVM tarifas taikomas tik šiai paslaugų daliai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0414

Ši informacija skelbiama:
Atstovavimo paslaugoms (52 str.)

Atstovavimo paslaugoms pritaikytą 0 proc. PVM tarifą galėtų pagrįsti (nėra privaloma turėti visų nurodytų dokumentų):

 • atstovavimo sutartys;

 • apmokėjimo dokumentai;

 • kiti dokumentai.

Teises aktai