Registracijos numeris KM0384

Ši informacija skelbiama:
Auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str., 50 str.)

Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui tiekiamas auksas yra apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. Taigi taikant 0 proc. PVM tarifą yra apmokestinamas ES valstybių narių centriniams bankams (pvz., Lietuvos Bankui, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank ir kt.) ir Europos centriniam bankui (kurio būstinė yra Frankfurte, Vokietijoje) tiekiamas auksas.

Tiekėjas (PVM mokėtojas) turi turėti įrodymų (atitinkamas sąskaitas, sutartis ir pan.), kad įvyko aukso tiekimo minėtiems bankams sandoris, siekiant pagrįsti 0 proc. PVM tarifo taikymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0385

Ši informacija skelbiama:
Auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str., 50 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams, jeigu šios prekės minėtų paramos gavėjų kaip parama išgabenamos už ES teritorijos ribų veikiantiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galintiems būti paramos gavėjais.

Šios nuostatos įgyvendinamos grąžinant Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams PVM sumą, kurią jie sumokėjo už įsigytas ir išgabentas iš ES teritorijos prekes. PVM grąžinimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-06-14 įsakymu Nr. 169.

Prašymą PVM mokesčio susigrąžinimui paramos gavėjai gali pateikti prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos autorizuotų elektroninių paslaugų teikimo portalo Mano VMI ir pasirinkus: Paslaugos > Kitos paslaugos > Paramos gavėjų prašymas grąžinti sumokėtą PVM.

Kartu su prašymu paramos gavėjas turi pateikti:

  1. PVM sąskaitas faktūras, pagal kurias Lietuvos Respublikoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos;
  2. prekių išgabenimo iš Europos Sąjungos teritorijos įrodymus;
  3. įrodymus, kad prekių gavėjas yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiantis juridinis asmuo ar kita organizacija, pagal Labdaros ir paramos įstatymą galintys būti paramos gavėjais.

PVM grąžinamas per 30 dienų nuo prašymo ir papildomų dokumentų pateikimo.

Teises aktai