Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymas (REG806)

Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2008-12-01 įsakymu Nr. VA-60.

Registracijos numeris KM1391

Ši informacija skelbiama:
Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymas (REG806)

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma

Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro forma REG806.

Prašymo pateikimo būdai

REG806 forma VMI gali būti pateikiama tokiais būdais:

  • įteikta VMI darbuotojui;

  • atsiųsta paštu VMI;

  • atsiųsta elektroniniu paštu VMI nurodytu elektroninio pašto adresu.

VMI pateikta prašymo REG806 forma turi būti registruojama ir jos pateikėjui jo nurodytu atitinkamu elektroninio pašto ar pašto adresu (jeigu REG806 forma atsiųsta paštu ar elektroniniu paštu) turi būti pranešama apie prašymo formos gavimą ir (jeigu REG806 pateikta elektroniniu paštu) prašymas atvykti ją pasirašyti.

Prašymo pateikimo laikas

Lietuvoje akredituotos atstovybės, įdarbinusios nuolatinius Lietuvos gyventojus, turi užpildyti REG806 formą ir per 5 darbo dienas nuo akreditacijos Lietuvoje dienos pateikti VMI.

Jeigu duomenys pateikti REG806 formoje yra ne visi arba jei jie yra netikslūs, VMI turi teisę pareikalauti, kad jie būtų ištaisyti per 5 darbo dienas.

Duomenys, kuriems pasikeitus turi būti pateikiamas prašymas

REG806 forma turi būti pateikta, kai pasikeičia arba atsiranda papildomi tokie registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys:

  1. adresas;

  2. telekomunikacijų rekvizitai;

  3. vadovo ar įgalioto asmens duomenys;

  4. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

  5. kai išregistruojama iš Mokesčių mokėtojų registro.

Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų išregistravimas iš Mokesčių mokėtojų registro

Diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga, tarptautinė organizacija iš Mokesčių mokėtojų registro išregistruojama, jei pabaigia savo veiklą Lietuvoje ar dėl kitų priežasčių.

Diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga, tarptautinė organizacija iš Mokesčių mokėtojų registro išregistruojama, kai galutinai įvykdo visas mokestines prievoles.

VMI tvarkytojas, išregistravęs diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą, tarptautinę organizaciją iš Mokesčių mokėtojų registro, jos REG806 formos išregistravimo dalyje turi įrašyti išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro datą ir pasirašyti.

Teises aktai