DUK dėl mokestinio laikotarpio keitimo į kalendorinį ketvirtį

1. Ar nuo 2019 metų liepos 1 d. PVM mokėtojai fiziniai asmenys turės teisę PVM mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį?

Ne. Šia teise galės pasinaudoti tik PVM mokėtojai juridiniai asmenys, kurių pajamos iš ekonominės veiklos praėjusiais metais neviršijo 300000 eurų, bet tik tie juridiniai asmenys, kurie neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka. Fizinių asmenų PVM mokėtojų PVM mokestiniam laikotarpiui šis PVMĮ pakeitimas įtakos neturi. Jie ir toliau taikys kalendorinio pusmečio arba kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.


2. Įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų ir kuri nevykdo įsigijimų iš kitų valstybių narių, nuo š. m. liepos 1 d. nori taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi mokesčių administratoriui pateikti Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau – Prašymas)?

Prašymą mokesčių administratoriui įmonė gali pateikti 2019 m. birželio – birželio mėnesiais. Įmonė Prašymą turės pateikti per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".


3. Įmonė, PVM mokėtoja, kuriai nuo 2019 m. liepos 1 d. automatiškai taikomas kalendorinio ketvirčio mokestinis PVM laikotarpis, nuo liepos 1 d. nori taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi mokesčių administratoriui pateikti Prašymą?

Jeigu nuo 2019 m. liepos 1 d. įmonė pageidauja taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, ji turi pateikti mokesčių administratoriui Prašymą. Prašymą mokesčių administratoriui Įmonė gali pateikti laikotarpyje nuo 2019 m. birželio 1 dienos iki birželio 30 dienos. Prašymą pateikiamas per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį". Jeigu įmonė Prašymą teiks nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d., ji mokesčių administratoriui turės pateikti laisvos formos popierinę Prašymo formą (tokia Prašymo forma galės būti pateikiama tiek įteikiant tiesiogiai, tiek paštu, tiek kaip paklausimas per Mano VMI).


4. Įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų ir kuri nevykdė įsigijimų iš kitų valstybių narių, nuo š. m. spalio 1 d. nori taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui?

Prašymą mokesčių administratoriui įmonė turės pateikti ne vėliau kaip 8 darbo dienos iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios, t. y. iki rugsėjo 18 dienos. Prašymą mokesčių administratoriui įmonė turės pateikti per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".


5. Įmonė taiko kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį. Prasidėjus ketvirčiui, tarkim spalio mėnesį, įmonė nusprendžia, kad ji nori taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį. Nuo kurios datos įmonė galės taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį?

Įmonė kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį galės taikyti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tuo tikslu įmonė ne vėliau, kaip 8 darbo dienos iki šio mokestinio laikotarpio taikymo pradžios turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui.


6. Ar įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, gali taikyti ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?

Negali, nes įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų.


7. Įmonės, PVM mokėtojos, pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, tačiau jau šių metų birželio mėnesį įmonės pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais metais viršijo 300 000 eurų. Ar įmonė šiais metais gali taikyti ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?

Gali, jeigu neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.


8. Įmonė buvo įsteigta 2018 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota gegužės mėnesį. 2018 metų sausio – balandžio mėnesiais įmonės pajamos iš ekonominės veiklos sudarė 40 000 eurų, gegužės – gruodžio mėnesiais – 280 000 eurų. Ar ši įmonė nuo š. m. liepos 1 d. gali taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?

Negali, nes įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų (40 000 + 280 000).


9. Kaip suprantama Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai"?

Taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai" suprantama kaip einamaisiais metais į PVM mokėtojų registrą įregistruoti PVM mokėtojai nuo jų įregistravimo dienos iki einamųjų metų pabaigos.


10. Įmonė buvo įsteigta 2019 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota kovo mėnesį. 2019 metų sausio – vasario mėnesiais įmonės pajamos iš ekonominės veiklos sudarė 45 000 eurų, kovo – gegužės mėnesiais – 280 000 eurų. Ar šis naujai įsteigtas PVM mokėtojas nuo š. m. liepos 1 d. gali taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?

Negali, nes naujai įsteigto PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų (45 000 + 280 000).


11. Įmonė įsteigta 2019 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota kovo mėnesį. Įmonė nori taikyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį. Nuo kada šis naujai įsteigtas PVM mokėtojas gali taikyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį?

Įmonė kitokį PVM mokestinį laikotarpį galės taikyti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tuo tikslu įmonė ne vėliau, kaip 8 darbo dienos iki kito mokestinio laikotarpio taikymo pradžios (t. y. iki kitų metų sausio 1 dienos) turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui.


12. Ar reikia pateikti Prašymą taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį, jeigu kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikančio PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus ar einamaisiais kalendoriniais metais (kai yra naujai įsteigtas PVM mokėtojas) viršijo 300 000 eurų?

Ne, nereikia. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantys PVM mokėtojai (išskyrus naujai įsteigtus PVM mokėtojus), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį be atskiro Prašymo turi pradėti taikyti nuo kitų metų pradžios. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantys naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurių pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį be atskiro Prašymo turi pradėti taikyti nuo kito ketvirčio, kada buvo viršyta 300 000 eurų riba, pradžios.


13. Įmonė gruodžio mėnesį pateikė Prašymą nuo kitų metų sausio 1 d. taikyti kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį. Įmonė prognozavo, kad jos pajamos iš ekonominės veiklos per šiuos kalendorinius metus neviršys 300 000 eurų. Mokesčių administratorius priėmė Sprendimą dėl PVM ketvirčio mokestinio laikotarpio taikymo įmonei nuo kitų metų sausio 1 dienos. Kitų metų sausio mėnesį paaiškėjo, kad įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų. Ar gali įmonė nuo kitų metų sausio 1 dienos taikyti kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį?

Ne, negali. Įmonė, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, neatsižvelgiant į tai kad jai buvo išduotas mokesčių administratoriaus Sprendimas taikyti PVM ketvirčio mokestinį laikotarpį, nuo kitų metų sausio 1 d. be atskiro Prašymo turi taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.