Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Elektronines PVM sąskaitas faktūras i.SAF posistemyje išrašyti gali tik gyventojai, o gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras i.SAF posistemyje gali visi – tiek gyventojai, tiek įmonės.

Svarbu. i.SAF posistemyje PVM sąskaitų faktūrų išrašymo / gavimo paslauga gali naudotis tik Lietuvoje registruoti PVM mokėtojai.

Registracijos numeris KM1955

Ši informacija skelbiama:
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Norint pradėti naudotis elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga, i.SAF posistemyje, atsivėrusiame lange, kairėje pusėje reikia pasirinkti skiltį „E. sąskaitų paslaugos nustatymai“ ir paspausti „Aktyvuoti“.

Atsivėrusiame lange pasirodo lentelė, kurioje galima pažymėti, kad sutinkama i.SAF posistemyje gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras. Taip pat galima nurodyti, kad sutinkama elektronines PVM sąskaitas faktūras automatiškai įtraukti į PVM sąskaitų faktūrų registrą (pasirinkti „įtraukti“ arba „neįtraukti“), tada reikia pasirinkti „Patvirtinti“.

Atlikus šiuos veiksmus kairėje meniu pusėje atsiranda skiltis „Išrašyti e. sąskaitą“. Gautos e. sąskaitos rodomos skiltyje „E. sąskaitų sąrašas“ skirtuke „Gautos“.

Svarbu. Gavėjui elektroninė PVM sąskaita faktūra pateikiama tik tuo atveju, jeigu gavėjas yra i.SAF posistemyje sutikęs gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras ir pagal įvestus gavėjo duomenis jis buvo surastas mokesčių mokėtojų registre, tuomet pardavėjui elektroninės PVM sąskaitas faktūros išrašymo lange pateikiamas pranešimas, kad elektroninė PVM sąskaita faktūra patvirtinta ir pateikta gavėjui.

Jeigu gavėjas nėra sutikęs gauti elektroninių PVM sąskaitų faktūrų, tokiu atveju elektroninę PVM sąskaitą faktūrą išrašantis mokesčių mokėtojas gali iš i.SAF posistemio atsispausdinti išrašytą elektroninę PVM sąskaitą faktūrą ir pateikti gavėjui jam įprastu būdu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1956

Ši informacija skelbiama:
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Save atstovaujantys gyventojai automatiškai gauna i.SAF teises išrašyti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras bei jas peržiūrėti, įmonės vadovas automatiškai gauna teises gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras ir jas peržiūrėti.

Gyventojas ir įmonė kitam asmeniui (atstovui) taip pat gali suteikti teises, susijusias su elektroninių PVM sąskaitų faktūrų paslaugos tvarkymu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1954

Ši informacija skelbiama:
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Mokesčių mokėtojas i.SAF posistemyje gali susikurti ir savo seriją / serijas. Pažymėtina, kad serijos laukelyje pateikiamas atstovaujamo mokesčių mokėtojo sukurtų serijų klasifikatorius ir mokesčių mokėtojui PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu suteikiama galimybė pasirinkti tik vieną seriją.

Pasirenkant PVM sąskaitos faktūros numerį leidžiama įvesti sveikuosius skaičius iki 5 skaitmenų. Sistema kiekvieną seriją ir numerį prisimena ir tikrina, kad konkrečios serijos numeris nesikartotų.

Kiekvieną kartą nurodžius naują reikšmę lauke „Serija“, šiame lauke automatiškai nurodomas vienu skaičiumi didesnis sąskaitos numeris nei prieš tai patvirtintas numeris.

Jei patvirtinta elektroninė PVM sąskaita faktūra su konkrečia pasirinkta serija yra pirmoji, automatiškai nurodomas numeris „00001“. Lauke įvedus skaičių, susidedantį iš mažiau, nei 5 skaitmenų, atžymėjus lauką laisvose skaitmenų pozicijose skaičiaus pradžioje automatiškai nurodomi nuliai, pvz., nurodžius „123“ ir pažymėjus lauką, automatiškai nurodoma reikšmė „00123“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1957

Ši informacija skelbiama:
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Jeigu asmuo i.SAF posistemyje aktyvuodamas elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslaugos nustatymus pažymi, kad pageidauja elektronines PVM sąskaitas faktūras automatiškai įtraukti į registrą, tuomet papildomai duomenų į registrą suvedinėti nereikia, t. y. reikia tik pateikti registrą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1953

Ši informacija skelbiama:
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Taip, elektroninės PVM sąskaitos faktūros pagrindu galima kurti važtaraštį ir išrašyti elektroninę PVM sąskaitą faktūrą važtaraščio pagrindu.

Norint elektroninės PVM sąskaitos faktūros pagrindu kurti važtaraštį, PVM sąskaitos faktūros peržiūros lange reikia pasirinkti Kiti veiksmai  Kurti važtaraštį ir įvesti važtaraščio duomenis. Kurti važtaraštį galima ir iš elektroninių PVM sąskaitų faktūrų sąrašo lango, kuriame prie PVM sąskaitos faktūros reikia pasirinkti trijų taškų ženklą ∙∙∙   Kurti važtaraštį ir įvesti važtaraščio duomenis.

Norint pagal patvirtintą elektroninį važtaraštį išrašyti elektroninę PVM sąskaitą faktūrą, važtaraščio duomenų peržiūros lange reikia pasirinkti Kiti veiksmai  Išrašyti e. sąskaitą ir įvesti elektroninės PVM sąskaitos faktūros duomenis. Išrašyti elektroninę PVM sąskaitą faktūrą galima ir iš važtaraščių sąrašo lango, kuriame prie važtaraščio reikia pasirinkti trijų taškų ženklą ∙∙∙  Išrašyti e. sąskaitą ir įvesti PVM sąskaitos faktūros duomenis.

Teises aktai