i.SAF

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • duomenų teikimo ir tikslinimo tvarką;

  • gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymo tvarką;

  • PVM klasifikatoriaus kodų naudojimą;

  • elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslaugą;

  • preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslaugą;

  • kryžminio sutikrinimo paslaugą.