Finansinių priemonių

Finansinių priemonių sąvokos apibrėžimas bei vertybinių popierių, kurie laikomi finansinėmis priemonėmis, sąrašas yra pateiktas Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

Finansinėmis priemonėmis laikomi:

  1. perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

  2. pinigų rinkos priemonės;

  3. kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai;

  4. išvestinės finansinės priemonės.