Registracijos numeris KM1580

Ši informacija skelbiama:
Fiziniams asmenims

Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį moka fizinis asmuo:

  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas socialinei globai ir socialinei priežiūrai;
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta GPMĮ 2 str. 33 d., gauti (uždirbti);
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas švietimo darbui;
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis kapinių teritorijoje;
  1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai;
  1.  nuo 2020-01-01 fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, neviršijanti 150 000 eurų.
  2.  nuo 2020-01-01 asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo šios dalies 6 punkte nurodyto nekilnojamojo turto bendra vertė, neviršijanti 200 000 eurų 

Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas, taikant individualią 150 000 eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise turinčiam (įgyjančiam) NTMĮ 7 str. 1 d. 6 p. išvardytų paskirčių nekilnojamojo turto. Individuali vertė turėtų būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise. 

Taip pat savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mokesčio mokėtojams, kurie turi komercinės paskirties nekilnojamojo turto, (pvz., administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo, sporto ar kitos paskirties statinius (patalpas)) gali sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti. Todėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai gali kreiptis į savivaldybių tarybas pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio arba jo sumažinimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1581

Ši informacija skelbiama:
Fiziniams asmenims

Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka:

Įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą.

Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, kitose veiklose ar srityse, kurioms taikomos nurodytos lengvatos;

Praradus teisę į lengvatą, lengvata nebetaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą.

Lengvata prarandama tą mėnesį, kurį statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti, ar nekilnojamasis turtas nustoja būti naudojamas, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, ar kitose veiklose ar srityse, kurioms buvo taikomos lengvatos (nurodytos NTMĮ 7 str. 1 d.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1582

Ši informacija skelbiama:
Fiziniams asmenims

Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį kiekvienam fiziniam asmeniui, nuosavybės teise valdančiam ir / ar jį įsigyjančiam apmokestinamąjį NT, yra taikoma individuali neapmokestinamoji 150 000 eurų vertė (NTMĮ 7 str. 1 d. 6 punktas). Individuali vertė turi būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems turtą bendrąja jungtine nuosavybės teise, t. y. bendrąja jungtine nuosavybės teise valdomo ir / ar įsigyjamo nekilnojamojo turto vertė yra dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme arba sutartyje.

Asmenims auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nekilnojamo turto deklaracijų ir mokesčio prievolė atsiranda, jei kiekvienam fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių, nekilnojamo turto bendra  vertė viršija 200 000 eurų. (NTMĮ 7 str. 1 d. 7 punktas)

Atkreipiame dėmesį, jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nekilnojamasis turtas priklauso tik vienam iš sutuoktinių (nuosavybės teisė įregistruota tik vieno iš sutuoktinių vardu), visa turimo nekilnojamojo turto mokestinė vertė apskaičiuojama vienam asmeniui (nėra dalijama), kuriam taip pat taikoma individuali neapmokestinamoji riba.

Sutuoktiniai, pageidaujantys nekilnojamojo turto mokestinę vertę dalinti lygiomis dalimis ir tokiu būdu kiekvienam iš jų taikyti individualią neapmokestinamąją ribą, turi įregistruoti juridinį faktą ― bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę (nuosavybės dokumente turi būti matomi abiejų sutuoktinių duomenys). Tai padaryti galite, pateikdami prašymą dėl juridinio fakto apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistravimo, bet kuriame Valstybės įmonės Registrų centro teritoriniame padalinyje.

Teises aktai