Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracija (FR0002)

Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2015-12-31 įsakymas Nr. VA-128 „Dėl gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1344

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracija (FR0002)

Gyventojų vardinių sąrašų deklaraciją (FR0002) teikia:

  1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, jeigu šie duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai, turi pateikti VMI gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių minėtuose įstatymo punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.

  2. Savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar savivaldybės institucija turi pateikti VMI gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 19–22, 31, 32 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos.

  3. LR Seimo kanceliarija, LR Prezidento kanceliarija, LR Vyriausybės kanceliarija turi pateikti VMI gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 17, 18, 35 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos.

  4. LR vyriausioji rinkimų komisija turi pateikti VMI gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 1, 3 punktuose nurodytas pareigas, taip pat išrinktų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.

Įmonė, įstaiga, organizacija ar kita teikiančioji institucija privalo, pradėjus jos likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų VMI pateikti deklaracijos FR0002 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.​​​​​​​

Teises aktai

Registracijos numeris KM1348

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracija (FR0002)

Užpildyta ir pateikta vardinių sąrašų deklaracija (FR0002) gali būti tikslinama įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos deklaraciją teikiančios institucijos iniciatyva ir pagal informacinį pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

Deklaracijos duomenys gali būti tikslinami 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama.

Tikslinant deklaraciją, visais atvejais turi būti pateikiama pagal taisykles užpildyta deklaracijos forma ir jos priedai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1346

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracija (FR0002)

Savivaldybė turi teikti gyventojų vardinių sąrašų deklaraciją (FR0002), pranešdama duomenis apie asociaciją. Asociacija, pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 6 dalį kaip institucija, įgaliota tvarkyti minėto įstatymo 2 str. 1 d. 21 punkte nurodytų gyventojų duomenis, turi teikti deklaraciją, pateikdama atitinkamus duomenis apie viešąją įstaigą.

Jeigu viešosios įstaigos vadovo ir pavaduotojų asmens duomenų asociacija netvarko, tai duomenis pateikti turi pati viešoji įstaiga.

Jeigu savivaldybė netvarko asociacijos vadovo ir pavaduotojų asmens duomenų, tai duomenis pateikti turi pati asociacija.

Teises aktai