Gyventojų turto deklaravimas

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

  • asmenis, privalančius deklaruoti turtą;

  • privalomą deklaruoti turtą;

  • Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos (FR0001) pildymo ir pateikimo tvarką;

  • Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos (FR0002) pildymo ir pateikimo tvarką.

Registracijos numeris KM1256

Ši informacija skelbiama:
Gyventojų turto deklaravimas
Mokesčių žinynas

Nuo 2018-09-01 teikiama finansinė paskata pirmąjį būstą Lietuvos regionuose įsigyjančioms jaunoms šeimoms, imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar / ir statyti, skiriant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti ar pradiniam įnašui padengti.

Nors dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gali kreiptis visos jaunos šeimos, neatsižvelgiant į jų gaunamų pajamų ir turimo turto lygį, siekiant nustatyti, ar jauna šeima atitinka Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatytus kriterijus, joms yra numatyta pareiga nustatyta tvarka deklaruoti turtą.

Finansinę paskatą gauti pageidaujantys gyventojai ir jų šeimų nariai turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, gruodžio 31 d. turimą turtą.

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai, deklaruodami turtą (FR0001 forma), pateikia VMI 2 deklaracijos egzempliorius. VMI per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina 1 deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia savivaldybės institucijai, priimančiai sprendimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo.

Gyventojas, pageidaujantis gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, VMI gali teikti 1 deklaracijos egzempliorių arba turtą deklaruoti elektroniniu būdu. Tokiais atvejais, jeigu yra gyventojo rašytinis sutikimas, į VMI dėl deklaracijos duomenų išrašo pateikimo kreipiasi savivaldybės institucija, priimanti sprendimus dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms suteikimo.

Teises aktai