Registracijos numeris KM2447

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Tvarkant apskaitą, yra galimybė stebėti savo turimų prekių likučius ir atlikti metų gale prekių inventorizaciją. Programa automatiškai sugeneruos inventorizcijos įrašo juodraštį 12-31(YYYY-01-01) su neigiamais likučiais. Kito laikotarpio pradžioje perkelia į išlaidų dalį su pliuso ženklu.

 

Registracijos numeris KM2400

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Naudotojas pajamų ir išlaidų dokumentus gali įvesti bet kada per einamąjį mokestinį laikotarpį.  Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, suminius apskaitos duomenis galima suvesti, i.APS programos viršutinės ekrano juostos dešinėje pusėje  pasirinkus mygtuką „Nustatymai“.

i.APS programoje pajamų ir išlaidų dokumentus į apskaitą galima įvesti tik nuo tų metų, kuriais buvo pradėta naudotis  i.APS. Jei apskaitos vedliu pradėjote naudotis 2021 m., o  sąskaitas faktūras norite išrašyti už 2020 m.,  tai jos nebus perkeltos į „Apskaitos žurnalą“ ir į metinę pajamų deklaraciją, nes sąskaitų faktūrų išrašymo metu Jūs nebuvote i.APS naudotojas. Visą apskaitą tvarkyti i.APS programoje galite tik nuo tų metų, kuriais i.APS buvo pradėtas naudoti.

Registracijos numeris KM2977

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Jei Jūs vykdote prekybos arba gamybos individualią veiklą ir naudojate daug ir ne vienos rūšies atsargų (prekių, medžiagų, žaliavų), Jums gali būti patogus nuolatinis atsargų apskaitymas, kuris priklauso nuo registruotų įvykusių pirkimų ir pardavimų.  Atliekant inventorizaciją, i.APS programoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nustatytas neparduotų atsargų likutis perkeliamas į kitą ataskaitinį laikotarpį, t. y. į kitus metus.

Nuolatos sekant atsargas apskaita tvarkoma efektyviau, sugaištama mažiau darbo laiko, turimi  duomenys apie atsargas ir jų kiekius yra tikslesni.

Registracijos numeris KM2239

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Norint patikslinti / anuliuoti PVM sąskaitą faktūrą, kuri yra išrašytą per i.SAF, reikia išrašyti „Kreditinę“ sąskaitą, nurodant tikslinamos sąskaitos faktūros seriją, numerį bei išrašymo datą. Pakeitus / patikslinus sąskaitos faktūros duomenis (pagal konkrečią situaciją), reikia spausti „Patvirtinti“.

Sąskaitą faktūrą ir kitus pajamų ir išlaidų dokumentus galima anuliuoti neišrašant kreditinės sąskaitos faktūros. Dokumentų anuliavimo veiksmai:

Pasirinkti norimą sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą.

Pasirinkti mygtuką „Atšaukti".

Įvesti dokumento atšaukimo priežastį.

Pasirinkti patvirtinti dokumento atšaukimą.

Peržiūrėti dokumento atšaukimo informaciją.

Kuriamas naujas dokumentas tuo atveju, jei reikalinga kurti naują.

 

Registracijos numeris KM2448

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Taip, galima. Įvesdami elektroninės sąskaitos faktūros duomenis, pasirinkite „Įvedami anksčiau išrašytos sąskaitos duomenys, jei norite įvesti anksčiau išrašytos sąskaitos duomenis, įveskite ankstesnę nei šiandienos išrašymo datą.

Registracijos numeris KM2399

Ši informacija skelbiama:
i.APS

„Apskaitos žurnalo peržiūros lange reikia pasirinkti pačios naršyklės spausdinimo funkciją. Tai dažniausiai galima padaryti, pvz., chrome naršyklėje, paspaudus CTRL-P trumpinį. Dokumentas bus atspausdintas PDF formatu.

Registracijos numeris KM2426

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Programoje įkeltas informacinis pranešimas, kurio tikslas priminti naudotojui apie ilgalaikio turto leidžiamų atskaitymų išlaidas: „Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos tik tais atvejais, kai lengvieji automobiliai yra naudojami tik transporto paslaugoms (pavėžėjimui) arba vairavimo mokymo paslaugoms teikti ir (arba) nuomoti. Patys naudotojai i.APS turi dėti žymą, kad veikloje naudojamam automobiliui, kaip ilgalaikiui turtui, turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Registracijos numeris KM2434

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Išbandyti, kaip veikia programa, susipažinti su jos funkcijomis ir galimybėmis - apsispręsti, ar nori naudotis i. APS paslauga, ar ne, gyventojai gali demonstracinės virtualaus buhalterio („i.APS DEMO) versijos pagalba. Paprasčiausias būdas išbandyti virtualaus buhalterio i.APS DEMO versiją - per e. bankininkystę. Prisijungus prie e. banko reikia pasirinkti VMI e. paslaugą - „i.APS DEMO. Susipažinti su programa gali ne tik individualią veiklą vykdantys, bet ir ketinantys dirbti savarankiškai asmenys.

Registracijos numeris KM2449

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Automatiškai i.APS atstovavimo teisės suteikiamos fiziniams asmenims, kurie atstovauja save.

Mokesčių mokėtojas, kuris nori, kad jam atstovautų kitas asmuo turi prisijungti prie i.MAS.  i.MAS peržiūros lange turi spausti „i.MAS atstovai, atsidariusiame lange turi pasirinkti „Naujas atstovas“, atsidariusiame lange turi užpildyti „i.MAS atstovo duomenys ir varnele pažymėti, kokias teises suteikia. Atlikęs visus veiksmus, turi spausti mygtuką „Išsaugoti.

Naujasis atstovas į savo el. paštą gaus patvirtinimo nuorodą, kurią patvirtinęs, galės atstovauti.

Registracijos numeris KM2402

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Prie i.MAS posistemio i.APS galima prisijungti tokiu pat būdu kaip ir prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.):

  • Per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai, Skaitmeninio sertifikavimo centras);

  • Su VMI priemonėmis.

Prisijungus, reikia pasirinkti VMI e. paslaugą „i.MAS.

Registracijos numeris KM2446

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Norint išrašyti sąskaitas, PVM mokėtojas bus nukreipiamas į i.SAF, kur jis galės išrašyti sąskaitas ir jas gauti (jei bus sutikęs gauti), pačių PVM sąskaitų faktūrų naujai suvedinėti į i.APS nereikės.

Kas gali jungtis prie i.APS?

KM2452
2019-10-09

Registracijos numeris KM2452

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą su pažyma,  su verslo liudijimu,  ne PVM mokėtojai,  PVM mokėtojai, gali tvarkyti supaprastintą apskaitą i.APS. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1183, kuriuo patikslintos ir aiškiau išdėstytos Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatos. Šio straipsnio  3 dalies 1 punkte  nustatyta, kad supaprastintą apskaitą gali pasirinkti gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla (t. y. tiek su verslo liudijimu, tiek su pažyma). Vadinasi, individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu), tiek ne PVM mokėtojai, tiek PVM mokėtojai, gali rinktis tvarkyti supaprastintą apskaitą per i.APS.

Registracijos numeris KM2450

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Gyventojai, tuo pačiu metu vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu ir individualią veiklą  pagal pažymą, gali tvarkyti supaprastintą apskaitą per i.APS.

Registracijos numeris KM2445

Ši informacija skelbiama:
i.APS

Duomenys perkeliami automatiškai (duomenų atnaujinimas numatytas kartą per parą).