Registracijos numeris KM0910

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)

Pirkėjui, apmokestinamajam asmeniui, reikia apskaičiuoti pardavimo PVM už šias iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje įsigytas prekes, jeigu šios prekės jų tiekimo metu yra Lietuvoje:

  1. gamtinės dujos ir elektra (PVMĮ 95 str. 3 d. 5 punktas);

  2. prekės, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos Lietuvoje (PVMĮ 95 str. 3 d. 6 punktas);

  3. kitos prekės, įsigyjamos iš užsienio asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju Lietuvoje (PVMĮ 96 str. 5 dalis).

Kai prekes įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas

Kai prekes įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas

Lietuvos apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje, įsigytų prekių pardavimo PVM turi apskaičiuoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600). Ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu prekės skirtos PVM apmokestinamai veiklai ir šių prekių PVM atskaitai PVMĮ nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje, įsigytų prekių pardavimo PVM turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (FR0608) ir šį apskaičiuotą PVM privalo sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, kartu pateikdamas apyskaitą.

 

Pirkėjas, apmokestinamasis asmuo neprivalo apskaičiuoti ir mokėti tų Lietuvoje įsigytų prekių pardavimo PVM:

  • kurios nėra PVM objektas;

  • kurioms pagal PVMĮ nuostatas taikoma PVM lengvata ir jos neapmokestinamos PVM;

  • kurios pagal PVMĮ nuostatas apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą (pvz., jūrų laivų ir jų įrangos tiekimas, prekių, kurios tiekiamos kaip atsargos į jūrų laivus, tiekimas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0911

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)

Jeigu šalies teritorijoje neįsikūręs užsienio asmuo šalies teritorijoje vykdo PVMĮ 95 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nenurodytą veiklą ir nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, jo tiekiamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, už šias užsienio asmens tiekiamas prekes ir / ar teikiamas paslaugas privalo apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM.

Šios nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu pirkėjas yra užsienio asmuo, kuris neturi padalinio ir / ar nėra registruotas PVM mokėtoju šalies teritorijoje.

Apskaičiuotas pardavimo PVM deklaruojamas kaip pirkimo PVM ir gali būti pirkėjo PVM mokėtojo įtrauktas į PVM atskaitą, jeigu įsigytos prekės skirtos jo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai.

Pavyzdys

 

Užsienio įmonė, neįsiregistravusi Lietuvoje PVM mokėtoja, atliko Lietuvos įmonei tyrinėjimo ir projektavimo darbus, susijusius su administracinio pastato Lietuvoje statyba (pagal PVMĮ 13 str. 4 dalį tokių darbų atlikimo vieta - Lietuva), taip pat Lietuvos įmonei pardavė kompiuterį. Kompiuteris pardavimo metu buvo Lietuvoje. Už atliktus darbus įmonė A sumokėjo 30 000 Eur, už kompiuterį – 1 500 Eur. Lietuvos įmonė turi apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pardavimo PVM už iš Lietuvoje PVM mokėtoju neįregistruoto užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje įsigytas paslaugas ir prekę: už tyrinėjimo ir projektavimo darbus, susijusius su administracinio pastato Lietuvoje statyba, 6 300 Eur (30 000 x 21 proc.) ir pirktą kompiuterį 315 Eur (1 500 x 21 proc.).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0909

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)

Trikampės prekybos atveju prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda Lietuvos PVM mokėtojui, jeigu jis yra į Lietuvą atgabentų prekių pirkėjas (trečiasis asmuo trikampėje prekyboje).

Teises aktai