Registracijos numeris KM0405

Ši informacija skelbiama:
Kilnojamų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui (51 str.)

Tam, kad 0 proc. PVM tarifas būtų pritaikytas kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugoms, turi būti įvykdytos visos šios sąlygos:

  1. kilnojamas daiktas, kuriam atliekamos aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo paslaugos, turi būti įsigytas Lietuvoje arba atgabentas iš kitos valstybės narės ar įvežtas į ES teritoriją taikant laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą; ir

  2. aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo paslaugos teikiamos užsienyje įsikūrusiam paslaugų pirkėjui (klientui), neturinčiam padalinio šalies teritorijoje; ir

  3. kilnojamieji daiktai, atlikus jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo paslaugas, bus išgabenti iš ES teritorijos.

Kai kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo ir perdirbimo paslaugoms taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 51 straipsnio nuostatas, paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“

Teises aktai

Registracijos numeris KM0409

Ši informacija skelbiama:
Kilnojamų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui (51 str.)

Apmokestinamasis asmuo, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, turėtų turėti dokumentus, patvirtinančius kilnojamojo daikto aptarnavimo, apdirbimo ir / ar perdirbimo paslaugos atlikimą.

Tai galėtų būti:

  • sutartys;

  • dokumentai (pažymos ar kt.), įrodantys, kad kilnojamojo daikto aptarnavimas vykdomas užsienyje įsikūrusiam paslaugos pirkėjui;

  • muitinės dokumentai, įrodantys, kad kilnojamas daiktas išgabentas už ES teritorijos ribų;

  • apmokėjimą už paslaugas patvirtinantys dokumentai;

  • kiti dokumentai.

Teises aktai