Konsultacinė taryba

Apie Konsultacinę tarybą

Konsultacinė taryba sudaryta VMI iniciatyva ir vienija VMI prie FM ir asocijuotų verslo struktūrų atstovus. Konsultacinės tarybos tikslas skatinti VMI ir verslo dialogą bei stiprinti bendradarbiavimą, įtraukiant verslo asociacijas į diskusijas dėl mokesčių administravimo, VMI projektų, paslaugų bei kitų su VMI veikla susijusių klausimų. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas verslui pristatyti susijusius aktualius klausimus bei prisidėti prie VMI veiklos gerinimo.

Konsultacinės tarybos posėdžio rezultatai
 

Data

Posėdžio klausimai

Posėdžio rezultatai

2024 06 10

1. Projekto „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“ pristatymas ir aptarimas.

2. STT pristatymas Verslo požiūris į korupciją ir Lietuvos patrauklumas užsienio investuotojams per skaidrumo prizmę.

3. Kliento profilio rodymas asmenims, kurių e-parašas yra asmens tapatybės kortelėje.

4. Kasos aparatų pritaikymas duomenų teikimui į  I.EKA posistemį.

Atsisiųsti

Antikorupcinės verslo aplinkos būklė ir tendencijos

Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti

VMI kliento profilis

 

2024 02 26

1. e.Kvito taisyklių projekto pristatymas (Projekto „Plėtoti elektroninių dokumentų ekosistemą“ Paprojektis „Sprendimo, leidžiančio praktiškai naudoti e. Kvitus, sukūrimas“).

2. Pajamos natūra: galimi pokyčiai ir VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-57 (dėl supaprastinimo ir vienos PVM sąskaitos faktūros išrašymo už metus, kai automobilių kuras sunaudojamas privatiems poreikiams tenkinti) pakeitimo projekto pristatymas.

3. Dėl gyventojo ir/ar įmonės nuomone esamos permokos (ne) grąžinimo, kuri susidarė dėl kito asmens lėšomis sumokėto GPM.

4. Atnaujinti informaciją su kokiomis problemomis susiduria VMI dėl trečiųjų šalių piliečių ir kaip numato jas spręsti.

5. PVM atotrūkis: VMI identifikuotos sritys kur jis nesurenkamas, kokie numatyti/numatomi veiksmai ir kas galėtų padėti spręsti šią problemą.

6. Atnaujinti informaciją dėl VMI pozicijos dėl i.VAZ išimčių naikinimo dinamikos.

 

Atsisiųsti

Skaidrės

2023 11 27

1. Preliminarios akcizų deklaracijos pristatymas (medžiaga pasidalinsime prieš posėdį).

2. VMI pasiūlymų dėl deklaravimo ir apskaitos pokyčių pristatymas ir aptarimas (medžiaga pasidalinsime prieš posėdį).

3. Reziumė dėl i.VAZ išimčių naikinimo.

4. LPĮA siūlymai dėl pasibaigusio galiojimo prekių pripažinimo leidžiamais atskaitymais.

5. Nario prašymas aptarti dėl užsieniečių (fizinių asmenų) individualios veiklos pagal pažymą registravimo VMI, kurie metams pasibaigus neteikia deklaracijų ir jų nebepavyksta rasti Lietuvoje.

Atsisiųsti
2023 09 20

1. Tęsime diskusiją apie i.VAZ išimčių atsisakymo pasiūlymus.

2. Tęsime diskusiją apie atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimus.

3. Problema dėl apribotos galimybės pasitikrinti duomenis VMI interneto svetainėje po Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo nuo 2023-05-01.

Atsisiųsti
2023 06 01

1. Informacija veiklos vykdytojams apie poreikį nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zonas.

2. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimas. Kokias tendencijas mato VMI.

3. Privačių poreikių kontrolė.

4. Dėl VMI siūlymų atsisakyti kai kurių šiuo metu galiojančių krovinių gabenimo važtaraščių duomenų teikimo į i.VAZ posistemį išimčių.

Atsisiųsti

Skaidrės

2023 02 27

1. Prisijungimo prie VMI kliento profilio praplėtimas su asmens tapatybės kortele ir galimybė prisijungti užsienio rezidentams bei ne tik įmonių vadovams.

2. Mano VMI funkcionalumo klausimai: įmonių mokesčių likučių atvaizdavimas pagal faktinę nepriemoką, papildomų funkcijų diegimas, pvz., dokumentų pildymas jau teikto dokumento pagrindu, pateikto dokumento statuso rodymas.

3. VMI teikiamų įstatymo komentarų viešinimo klausimai: galimybė apibendrinti ir viename dokumente atnaujinti visus VMI pateiktus komentarus bei centralizuotai skelbti ankstesnes išaiškinimų versijas, galimybė komentarų projektus tiesiogiai derinti su asociacijomis.

4. Viešas ir nuasmenintas visų VMI faktiškai pritaikytų sankcijų bei taikos ir kitų susitarimo sutarčių registras, kuriame nurodomi pažeidimo/priežasčių, dėl kurių sumažintos sankcijos kriterijai, paskirtos sankcijos bei paskirta/sutarta suma.

5. LEAN rekomendacijų pritaikymas kuriant PVMM sertifikatą, paremtą automatizuotu išdavimu, QR kodo panaudojimu autentifikuojant jį ir e. sertifikatas per Mano VMI.

6. Kiti klausimai susiję su preliminarių NTM deklaracijų suformavimu, deklaravimo ir mokėjimo terminų suvienodinimu. Galimybė užsakyti ir gauti VMI mokesčių naujienlaiškį el. paštu.

Atsisiųsti
2022 11 16

1. VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė Inga Gedminienė pristatė naują numatomą gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo proceso koncepciją (toliau – koncepcija), kai pareigą apskaičiuoti mokestį ir pateikti deklaraciją iš gyventojo perima mokesčių administratorius. Galimas modelio įgyvendinimas 2025 m. deklaruojant pajamas už 2024 m.

2. Pristatyti planuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, kurie šiuo metu svarstomi Seime.

3. Aptartas klausimas dėl Konsultacinės tarybos sudėties išplėtimo įtraukiant kitų asocijuotų struktūrų atstovus, kurie išreiškė tokį poreikį. 

Atsisiųsti

 

Konsultacinės tarybos nariai

Konsultacinę tarybą sudaro 5 VMI prie FM bei 7 asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Konsultacinė taryba sudaroma ketverių metų kadencijai. Konsultacinės tarybos sudėtis tvirtinama VMI prie FM viršininko įsakymu.

Vardas Pavardė

Atstovaujama organizacija

Konsultacinės tarybos pareigos

Edita Janušienė

VMI prie FM viršininkė

Konsultacinės tarybos pirmininkė

Rūta Skyrienė

Asociacijos Investors’ Forum vykdomoji direktorė

Konsultacinės tarybos koordinatorė

Rasa Virvilienė

VMI prie FM Teisės departamento direktorė

Konsultacinės tarybos koordinatorė

Renata Lukaševičienė

VMI prie FM Administravimo departamento Priėmimo ir dokumentų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė

Konsultacinės tarybos sekretorė

Martynas Endrijaitis

VMI prie FM viršininko pavaduotojas

Konsultacinės tarybos narys

Artūras Klerauskas

VMI prie FM viršininko pavaduotojas

Konsultacinės tarybos narys

Eglė Ramanauskienė

VMI prie FM viršininko pavaduotoja

Konsultacinės tarybos narys

Rita Barišauskienė

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos kolegijos narė

Konsultacinės tarybos narys

Vaida Butkuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė

Konsultacinės tarybos narys

Aurelija Maldutytė

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidiumo narė

Konsultacinės tarybos narys

Emilis Ruželė

Laikinai einantis Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pareigas

Konsultacinės tarybos narys

Tomas Garuolis

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorius, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

Konsultacinės tarybos narys

Rūta Vainienė

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos direktorė

Konsultacinės tarybos narys

 

Konsultacinė taryba sukurta įgyvendinant VMI ilgalaikę strategiją POLARIS 2025.

Išsamiai apie VMI planus: www.vmi.lt/evmi/polaris-2021-2025