Kryžminio sutikrinimo paslauga

i.SAF posistemyje galima užsakyti kryžminio sutikrinimo ataskaitą vieno ar kelių mokestinių laikotarpių su visais neatitikimais arba su neatitikimais, atitinkančiais visus kryžminio sutikrinimo rezultatų filtro nustatymus.

Suformuotą ataskaitą galima peržiūrėti meniu skiltyje Kryžminis sutikrinimas Užsakytos ataskaitos  eksportuoti ataskaitą Excel formatu, paspaudus mygtuką Eksportuoti XLSX.

Registracijos numeris KM1990

Ši informacija skelbiama:
Kryžminio sutikrinimo paslauga

Abi sandorio pusės, registruodamos PVM sąskaitą faktūrą i.SAF posistemyje, seriją ir numerį turėtų nurodyti tokius, kokie yra nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje. Priešingu atveju sistema rodys neatitikimą.

Lyginant serijos ir numerio laukelius, taškas, tarpas ir kiti specialūs simboliai yra eliminuojami (bet naudotojui nurodoma, kaip mokėtojas įvedė), visos raidės pakeičiamos didžiosiomis raidėmis.

Rekomenduojama, suvedant PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį nevesti raidžių „Nr.“. Tarkime, jei PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris užrašyta - ABC Nr.123, i.SAF posistemyje rekomenduojama įrašyti ABC123.

Jei gautoje / išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija ir / arba numeris susideda iš pasikartojančių raidžių ir / arba skaičių, tai registruojant PVM sąskaitą faktūrą, i.SAF posistemyje turi būti nurodyta lygiai tiek raidžių ir / arba skaičių, kiek nurodyta gautoje / išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje. Tarkime, jei PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris - AAABC Nr. 0000023, i.SAF posistemyje rekomenduojama nurodyti AAABC0000023.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1988

Ši informacija skelbiama:
Kryžminio sutikrinimo paslauga

Pastebėtina, kad įmonės, registruodamos gautas PVM sąskaitas faktūras į i.SAF, vietoj PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos nurodo PVM sąskaitos faktūros gavimo datą. Tokiu atveju kryžminio sutikrinimo ataskaitoje bus rodomi neatitikimai.

Pavyzdys

 

PVM sąskaita faktūra išrašyta ir pardavėjo registruota išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre 2018 m. balandžio mėn., o pirkėjas šią PVM sąskaitą faktūrą gavo 2018 m. gegužės mėn. ir įtraukė į gegužės mėn. gautų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

 

Jei PVM sąskaita faktūra gegužės mėn. gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojama, nurodant teisingą jos išrašymo datą (tokią, kokia yra nurodyta dokumente - balandžio mėn.), o įtraukimo į apskaitą data tada, kada PVM sąskaita gauta (gegužės mėn.), neatitikimas kryžminio sutikrinimo ataskaitoje dings po gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro pateikimo už gegužės mėn.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1989

Ši informacija skelbiama:
Kryžminio sutikrinimo paslauga

Jei, registruojant gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyta papildoma informacija apie užstatinę tarą (depozitą) nurodomas PVM klasifikatoriaus kodas PVM100, tai registrams, pateiktiems po 2017-06-16, kryžminio sutikrinimo ataskaitose neatitikimas nebus rodomas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1992

Ši informacija skelbiama:
Kryžminio sutikrinimo paslauga

Kryžminio sutikrinimo paslauga yra skirta mokesčių mokėtojams, todėl jie patys vertina neatitikimus ir sprendžia, ar reikia tikslinti registrus.

VMI nėra nustačiusi terminų, per kuriuos turi būti patikslinami registrai dėl kryžminio sutikrinimo ataskaitoje matomų neatitikimų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1991

Ši informacija skelbiama:
Kryžminio sutikrinimo paslauga

Kryžminio sutikrino paslauga yra skirta mokesčių mokėtojams, todėl jie patys vertina kryžminio sutikrinimo neatitikimus, gautų / išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis, kurie įtraukti į registrus ir sprendžia, ar reikia tikslinti registrus.

Jei mokesčių mokėtojas gaunamų / išrašomų registruose pateikė teisingus duomenis (tokius, kokie yra nurodyti gautoje / išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje), tokiu atveju nieko tikslinti nereikia.

Dėl kryžminio sutikrinimo ataskaitoje nustatytų neatitikimų sankcijos nėra nenumatytos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1993

Ši informacija skelbiama:
Kryžminio sutikrinimo paslauga

Šie ženklai parodo neatitikimo svarbą:

  • Raudonas šauktukas – labai svarbus neatitikimas;

  • Geltonas trikampis – svarbus neatitikimas.

Pradinė neatitikimų svarba automatiškai nustatyta i.SAF sistemos, tačiau mokesčių mokėtojas pats gali keistis neatitikimų svarbą, pagal tai, kas jo nuomone jam yra svarbiausia.

Teises aktai