Kur rasti išsamią informaciją apie deklaruotas mokesčių sumas, sumokėtus mokesčius ar apskaičiuotus delspinigius?

Prisijungę prie Mano VMI sistemos ir užsisakę apskaitos duomenų ataskaitas galite peržiūrėti detalius duomenis apie Jūsų deklaruotų ir sumokėtų mokesčių sumas ar sužinoti, kiek ir už ką apskaičiuoti delspinigiai pagal mėnesį (-ius), metus ir deklaracijas. Mano VMI sistemoje viršutinėje horizontalaus meniu juostoje paspauskite  Ataskaitos, pasirinkite ir suformuokite prašymą pageidaujamai ataskaitai (-oms) gauti.

Galimos apskaitos duomenų ataskaitos:

• Importo PVM ataskaita

• Detali visų apskaitos operacijų ataskaita (pateikiami išsamūs duomenys apie permokų (skirtumo) bei sumokėtų įmokų įskaitymą deklaruotoms prievolėms, baudoms, delspinigiams padengti)

• Detali delspinigių ataskaita (informacija apie apskaičiuotus delspinigius: prievolės suma, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai, data, nuo kurios ir iki kurios apskaičiuoti delspinigiai, delspinigių skaičiavimo dienų skaičius, delspinigių dydis (%), apskaičiuotų delspinigių suma, jų likutis ir kt.);

• Prievolių, įplaukų ir delspinigių atskaita (pateikiama išsami informacija apie nesumokėtų mokesčių sumas, sumokėtas įmokas, apskaičiuotus delspinigius) 

•  Mokesčių likučių ataskaita

• Administracinių baudų ataskaita (apie paskirtas baudas ir galimybė fiziniams asmenims susigeneruoti ataskaitą apie paskirtas baudas, kurios yra neapmokėtos ir apie paskirtas baudas, kurios jau buvo sumokėtos)

Suformuotą atskaitą rasite Mano VMI pradžios lango skiltyje Dokumentai. Skiltyje Dokumentai -> Ataskaitos matysite užsakytą ataskaitą. Užsakytą ataskaitą galite atsisiųsti: pasirinkite norimą sugeneruotą ataskaitą -> Parsisiųsti dokumento failą (pasirinkti norimą  formatą).