Mokėjimai už pastatų apdailos, remonto darbus, lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2019 – 2021 metais iš gautų pajamų galėjo atimti sumas, atitinkamais metais sumokėtas už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) darbus, už suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas kai darbus atlieka ar paslaugas teikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo.

Registracijos numeris KM2169

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Apdailos darbai – tai grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas; kitos panašaus profilio statybos darbų rūšys.
Apdailos darbai atliekami baigiamuose statyti (įsigytuose be apdailos) statiniuose, taip pat statinių remonto metu.

Registracijos numeris KM2170

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Už daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.
Sumoms, sumokėtoms už ne daugiabučių (tiek gyvenamųjų, tiek negyvenamųjų) statinių atnaujinimą (modernizavimą), kurio metu atliekami apdailos ar ir bet kokio remonto (paprasto ar kapitalinio) darbai, lengvata taikoma.

Jeigu statinio atnaujinimo (modernizavimo) metu atliekami rekonstravimo darbai, už rekonstravimo darbus sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0278

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 – 2021 metų pajamas, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš pajamų gali atimti mokėjimus už paties gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ar kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus bei suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas.

Lengvata taikoma, neatsižvelgiant į tai, kurio iš sutuoktinių vardu išrašyti apskaitos dokumentai už atliktus darbus, iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas. Atsižvelgiant į per metus gautų pajamų dydį, lengvata gali pasinaudoti abu sutuoktiniai arba vienas iš jų tarpusavio susitarimu.

Sumokėtas sumas gali atimti gyventojas, kuris faktiškai mokėjo už aukščiau nurodytus darbus ar paslaugas.

Lengvata taikoma, jei:

  • darbus atlieka ar paslaugas suteikia Lietuvoje įregistruotas ar registruotis privalantis asmuo;

  • bendra atimama apdailos (remonto) ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugų išlaidų suma per mokestinį laikotarpį neviršija 2 000 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1473

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Į Civilinio kodekso 6.493 str. apibrėžtas nuomininko pareigas išlaikyti išsinuomotą daiktą įeina pareiga išsinuomotą daiktą laikyti tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis. Atsižvelgiant į tai bei į faktinę naudojimosi būstu aplinkybę, yra laikoma, kad nuomojamo būsto nuomininkas išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma. Turi būti sudaryta nuomos sutartis.

Svarbu: lengvata gyventojas gali pasinaudoti sumokėjęs už remontą (apdailą) pastato ar kito statinio, kurį valdo ir naudoja nuosavybės (bendrosios ar dalinės), patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu. Tokiu atveju laikoma, kad išlaidas patyrė savo naudai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2226

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Sumoms sumokėtoms už statinio krosnies, šildymo katilo ar santechnikos remonto darbus taikoma pajamų mokesčio lengvata.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2228

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Namo statybos metu patirtos išlaidos už elektros instaliacijos darbus nepriskiriamos statinio apdailos ar remonto darbams, todėl pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2401

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Balkono stiklinimo darbai, atliekami įsigytame be apdailos statinyje arba jo remonto metu laikomi statinio apdailos darbais ir už šiuos darbus sumokėtoms sumoms pajamų mokesčio lengvata taikoma.

Pastatytos terasos įrengimas (pvz., dangos klojimas ir pan.) gali būti laikomas statinio apdailos darbais ir išlaidoms už šiuos darbus pajamų mokesčio lengvata taikoma. Jeigu terasa yra statoma naujai arba tai yra daroma vykstant statinio rekonstravimui, mokesčio lengvata netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2404

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Už atliktus statinių inžinerinių sistemų remonto darbus lengvata taikoma.

Inžinerinės sistemos - tai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujų, elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, šiukšlių šalinimo, signalizacijos, liftų ir kitos sistemos kartu su jų reguliavimo, valdymo ir automatizavimo įranga.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2168

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Lengvojo automobilio remonto paslaugoms priskiriamos technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusį automobilį, kad jo techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą lygį, kompleksas. Remontas taip pat apima sugedusių automobilio sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.

Automobilio remontu laikomas: mechaninis remontas, elektros įrangos remontas, elektroninių įpurškimo sistemų remontas, kėbulo remontas, purškimas ir dažymas, automobilio dalių, sėdynių remontas, priekinių stiklų ir langų remontas, padangų ir kamerų remontas.

Registracijos numeris KM1472

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Gyventojo nauda, gauta dėl jam suteiktu naudotis asmeninėms reikmėms kitam asmeniui priklausančiu automobiliu pripažįstama natūra gautomis apmokestinamosiomis pajamomis. Todėl bei atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, kai nuo pajamų natūra mokamas pajamų mokestis, yra laikoma, kad darbuotojas automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1474

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Lengvata gali pasinaudoti gyventojas, sumokėjęs už remontą lengvojo automobilio, kurį valdo ir naudoja nuosavybės (bendrosios ar dalinės), patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu. Tokiu atveju laikoma, kad gyventojas išlaidas patyrė savo naudai. Kai tokiu pat teisiniu pagrindu automobilį valdo ir naudoja gyventojo sutuoktinis, laikoma, kad abu sutuoktiniai patyrė išlaidas savo arba sutuoktinio naudai, neatsižvelgiant į tai, kurio iš sutuoktinių vardu išrašyti apskaitos dokumentai už suteiktas paslaugas, iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas. Tarpusavio susitarimu lengvata gali pasinaudoti abu sutuoktiniai ar vienas iš jų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1477

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalės, nes lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus / suteiktas remonto paslaugas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1476

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs / darbus atlikęs asmuo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2411

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Pajamų mokesčio lengvata lengvojo automobilio remonto išlaidoms gyventojas pasinaudoti negali, nes tokios išlaidos patirtos individualios veiklos pajamoms uždirbti (gauti) ir gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams GPMĮ 18 straipsnio nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2482

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

GPMĮ 21 str. 1 d. 4 punkto lengvata nustatyta lengvojo automobilio remonto išlaidoms, kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas patiria savo arba sutuoktinio naudai. Tai reiškia, kad tokios išlaidos turi būti patirtos asmeniniams poreikiams tenkinti, o ne individualios veiklos pajamoms uždirbti (gauti). Kai automobilis priskirtas individualiai veiklai vykdyti, išlaidos laikomos patirtomis individualios veiklos tikslais ir, vadovaujantis GPMĮ 16 straipsniu, gali būti atimta iš pajamų kaip leidžiami atskaitymai šio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka, o ne kaip išlaidos GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2413

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Automobilio gedimo atveju atlikta diagnostika gedimui nustatyti GPMĮ taikymo aspektu gali būti priskirta technologinei priemonei, kuria siekiama sutaisyti sugedusį automobilį ir už ją sumokėtas sumas, kai atliekami ir gedimų remonto darbai, galima įtraukti į automobilio remonto darbų kainą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2729

Ši informacija skelbiama:
Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Tuo atveju, kai už atliktus automobilio remonto darbus šią paslaugą suteikusiam asmeniui apmoka dalimis gyventojas ir draudimo bendrovė, tuomet gyventojo patirtomis išlaidomis laikoma tik jo paties už remonto darbus sumokėta suma.

 Pavyzdys

Po eismo įvykio gyventojas suremontuoja automobilį. Autoserviso išrašytoje sąskaitoje yra išskirta 124,79 Eur už detales ir 217,19 Eur už darbus, bendra suma 413,80 Eur (341,98 Eur + 71,82 Eur PVM). Gyventojo vardu išrašyta sąskaita faktūra 413,80 Eur sumai. Gyventojas sumoka 100 Eur besąlyginę išskaitą, likusią dalį autoservisui sumoka draudimo bendrovė. Kokiai sumai gyventojas gali pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata?

Gyventojo patirtomis išlaidomis laikoma tik jo paties už remonto darbus sumokėta suma + PVM, kuri apskaičiuojama taikant proporcijas tokiu būdu:

100/413,80=0,24166;

0,24166 x 217,19=52,48 Eur;

52,48 Eur  + 11,02 Eur PVM =63,50 Eur.

Vadinasi, gyventojas gali pasinaudoti lengvata 63,50 Eur sumai.

Teises aktai