Mokesčio mokėtojai (3 str.)

Nekilnojamojo turto mokestį moka nekilnojamojo turto savininkai – juridiniai ir fiziniai asmenys.

Jeigu nekilnojamojo turto savininkas, fizinis asmuo, neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoda naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį) juridiniam asmeniui, tuo laikotarpiu nekilnojamojo turto mokestį moka juridinis asmuo.

Registracijos numeris KM1541

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai (3 str.)

Tai nekilnojamojo turto Lietuvoje turintys:

  • juridiniai asmenys įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

  • užsienio valstybės juridiniai asmenys;

  • bet kokios užsienio valstybės organizacijos, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstamos teisės subjektu (t. y. bet kokie užsienio vienetai, įskaitant įmones, įstaigas ir organizacijas, neatsižvelgiant į jų organizavimo formą bei į tai, ar jie yra juridiniai asmenys pagal užsienio valstybės teisės aktus, ar ne).

Nuo 2020-01-01

Kolektyvinio investavimo subjekto, kuris nėra juridinis asmuo, nekilnojamojo turto savininkams Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nustatytas prievoles vykdantis ir teises įgyvendinantis asmuo (mokesčio mokėtojas) yra šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė.

Juridiniams asmenims gali būti taikomos lengvatos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1542

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio mokėtojai (3 str.)

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra visi fiziniai asmenys (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai), kurie nekilnojamojo turto mokestį moka už visą jiems nuosavybės teise priklausantį arba jų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, išskyrus juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį).

Fiziniams asmenims gali būti taikomos lengvatos.

Teises aktai