Registracijos numeris KM0420

Ši informacija skelbiama:
Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės (53 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami šie su tarptautine prekyba susiję sandoriai:

  1. prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti;

  2. prekių tiekimo, kai tiekiamoms prekėms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra;

  3. prekių, kurios laikinai saugomos, taip pat prekių, kurioms taikoma laisvosios zonos ar laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, tiekimo, jeigu ir tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;

  4. prekių, kurioms taikoma laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais, išorinio tranzito ar vidinio tranzito muitinės procedūra, tiekimo, jeigu tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;

  5. prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį;

  6. prekių, kurioms taikomas PVM lengvatų sandėlyje galiojantis režimas, tiekimo šalies teritorijoje, jeigu tiekimo metu ši aplinkybė tebegalioja.

Kai prekių tiekimui taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 53 str. nuostatas, prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0418

Ši informacija skelbiama:
Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės (53 str.)

Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, norintis steigti PVM lengvatų sandėlį, turi kreiptis į VMI ir pateikti laisvos formos prašymą. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI, įteikti tiesiogiai ar atsiųsti paprastu paštu.

Sprendimo steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį priėmimo ir panaikinimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-04-09 įsakymu Nr. VA-49.

Teises aktai