Naudojuosi Bolt, Booking, Airbnb, Facebook, Google ir panašių platformų teikiamomis automatizuotomis elektroninėmis paslaugomis

Įprastai teikiamų paslaugų pardavimo PVM apskaičiuoja ir į biudžetą moka paslaugų teikėjas. Tačiau Lietuvos Respublikos apmokestinamiesiems asmenims, kurie vykdydami ekonominę veiklą, iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigyja automatizuotas elektronines paslaugas (pvz. Bolt, Booking, Airbnb, Facebook, Google ar panašias užsienio apmokestinamųjų asmenų teikiamas automatizuotas elektronines paslaugas), vadovaujantis PVMĮ 95 straipsnio 2 dalimi, gali kilti prievolė patiems nuo įsigyjamų paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM Lietuvoje.

Prievolė apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM Lietuvoje atsiranda tuo atveju, jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo, vadovaudamasis Europos Sąjungos Tarybos Direktyvos Nr. 2006/112/EB 44 straipsnio nuostatomis, teikdamas automatizuotas elektronines paslaugas šių paslaugų neapmokestino PVM pritaikydamas atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą ir PVM mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo prievolę perleido paslaugų pirkėjui – Lietuvos apmokestinamajam asmeniui įsigyjančiam šias paslaugas.

Tokiu atveju, paslaugų pirkėjas privalo paslaugų įsigijimo mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 25 dienos, elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens PVM mokesčio apyskaitą (forma FR0608)[1] ir joje (FR0608 formos 19 laukelyje) deklaruoti nuo įsigytų paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM sumą. FR0608 formoje deklaruota PVM suma turi būti sumokama 1001 įmokos kodu į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Daugiau informacijos šia tema rasite čia.

 

[1] Forma FR0608, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29.