Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo (kuris nevykdo Lietuvoje veiklos per nuolatinę bazę) Lietuvoje apmokestinamos pajamos yra pateikiamos čia.

Registracijos numeris KM0686

Ši informacija skelbiama:
Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

Tam tikros nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos pajamos gali būti neapmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvoje.

I. PALŪKANOS neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu:

 1. Palūkanos, kurių bendra suma neviršija 500 Eur (2015 m. – 3 000 Eur, 2014 m. – 10 000 Lt) per mokestinį laikotarpį, gautos už (GPMĮ 17 str. 1 d. 20 punktas):

 • indėlius iš Lietuvos komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d.;

 • Lietuvos vienetų ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus darbdavio išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius darbdavys moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu tokie vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 d.;

Svarbu: taikant šią lengvatą atsižvelgiama ir į kitose užsienio valstybėse gautas palūkanas už indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pastaba: palūkanos už Lietuvos Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

 1. nuo 2018-01-01 palūkanos, kurių bendra suma neviršija 500 Eur per mokestinį laikotarpį, gautos už (GPMĮ 17 str. 1 d. 202 punktas):

 • vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka;

 • lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka.

Svarbu: taikant šią lengvatą atsižvelgiama ir į palūkanų sumas, gautas iš užsienio įmonių už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanų už suteiktas lėšas per sutelktinio finansavimo platformą, kai toks kreditas ar lėšos suteikti pagal Europos ekonominės erdvės valstybės įstatymus, analogiškus Vartojimo kredito įstatymui ar Sutelktinio finansavimo įstatymui.

 1. Palūkanos, gautos iš Lietuvos įmonių  už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus darbdavio išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius darbdavys moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie ne nuosavybės vertybiniai popieriai (GPMĮ 17 str. 1 d. 201 punktas):

 • įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir

 • pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių vertybinių popierių išleidimo dienos.

   4. Palūkanos, gautos už Lietuvos komerciniuose bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d. (GPMĮ 17 str. 1 d. 22 punktas).

II. NEKILNOJAMOJO TURTO, esančio Lietuvoje, pardavimo ar kitokio perleidimo pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu šiais atvejais:

 1. Parduodamas gyvenamasis būstas (įskaitant priskirtą žemę), kuriame buvo deklaruota gyvenamojo vieta, ir:

 • parduodamame bute ar name pastaruosius 2 metus buvo deklaruota gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 punktas), arba

 • parduodamame bute ar name gyvenamoji vieta buvo deklaruota trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nuo šio būsto pardavimo įsigytas kitas būstas, esantis Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje ir kuriame deklaruojama gyvenamoji (GPMĮ 17 str. 1 d. 54 punktas).

 1. Parduodamas kitas nekilnojamasis turtas arba gyvenamasis būstas, kuriame nebuvo deklaruota gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punktas):

Turto kategorija

Neapmokestinimo taisyklė

Individualios veiklos turtui priskirtas ir nepriskirtas turtas

Po 2016-01-01 parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu jis išlaikytas nuosavybėje daugiau kaip 10 metų

Individualios veiklos turtui nepriskirtas turtas

Iki 2015-12-31 parduotas nekilnojamasis turtas, jei jis įsigytas iki 2010-12-31 ir išlaikytas nuosavybėje daugiau kaip 3 metus

Individualios veiklos turtui priskirtas turtas

Iki 2015-12-31 parduotas nekilnojamasis turtas, jei jis iki 2010-12-11 buvo priskirtas individualios veiklos turtui ir išlaikytas 5 metus

III. kilnojamojo turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis turtas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, pardavimo ar kitokio perleidimo pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu Lietuvoje, jeigu toks turtas buvo išlaikytas nuosavybėje daugiau kaip 3 metus (GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punktas). Šios nuostatos taikomos ir kilnojamajam pagal prigimtį turtui, kuris nekilnojamuoju turtu pripažįstamas pagal įstatymus (pvz., orlaiviams).

IV. Kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos (GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0680

Ši informacija skelbiama:
Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos (t. y. kai netaikomos GPMĮ 17 str. 1 d. 28, 53, 54 punktuose nustatytos lengvatos apskaičiuojamos iš gyventojo gautų tokio turto pardavimo pajamų atėmus šio turto įsigijimo kainą ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas parduoda Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą ar Lietuvoje privalomai registruotiną kilnojamąjį turtą, ir nuo jam išmokamos visos pajamų sumos (t. y. neatėmus įsigijimo išlaidų) išskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas VMI gali pateikti Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti permoką FR0464 formą ir Pateiktų dokumentų aprašo FR0465 formą bei susigrąžinti į Lietuvos biudžetą permokėtą pajamų mokestį.

Teises aktai