Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d.

Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į iš apmokestinamųjų pajamų atimamų patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš savo 2009 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių apmokestinamųjų pajamų galės atimti palūkanas, mokamas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Registracijos numeris KM0197

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Gyventojas, vieną kartą pasirinkęs už kurį kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba už kurią finansinės nuomos (lizingo) sutartį sumokėtas palūkanas jis atims iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų, savo pasirinkimo negali keisti nei tais pačiais, nei vėlesniais mokestiniais metais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0198

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Refinansavimas – tai procesas, kai paskolos gavėjas sugrąžina turimą paskolą, paėmęs naują. Paskolos gavėjo tikslas yra gauti naują paskolą geresnėmis sąlygomis ir taip sumažinti mokėtinas palūkanas. Po refinansavimo suteikiama nauja paskola, įkeičiant tą patį, kaip ir prieš tai paimtos paskolos atveju, nekilnojamąjį turtą.

1. Kai refinansuojamas banko ar kitos kredito įstaigos suteiktas kreditas

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) iš banko ar kitos kredito įstaigos jau buvo paėmęs kreditą gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti ar buvo sudaręs finansinės nuomos (lizingo) sutartį, tačiau po 2009 m. sausio 1 d. (imtinai) šį kreditą ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį refinansuoja kitas bankas ar kredito įstaiga, tai šio kredito paėmimo ar finansinės nuomos (lizingo) sudarymo data siejama ne su kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties refinansavimo data, o su pirminės kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo data ir pajamų mokesčio lengvata yra taikoma.

2. Kai refinansuojamas įmonės suteiktas kreditas

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas iš banko, kitos kredito įstaigos paima kreditą, skirtą refinansuoti įmonės suteiktą paskolą gyvenamojo būsto įsigijimui (statybai), tai jis nuo refinansavimo dienos galės naudotis pajamų mokesčio lengvata, jei:

  • refinansavimo paskolos tikslas išlieka tas pats – būsto įsigijimas ar statyba, ir

  • gyventojas įmokas ir palūkanas už refinansuotą paskolą būstui įsigyti moka tik bankui ar kitai kredito įstaigai, ir

  • gyventojo nemokumo atveju, dėl skolų išieškojimo priemonių taikymo sprendžia paskolą suteikęs bankas ar kita kredito įstaiga.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0200

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą tik būsto apdailos darbams užbaigti, tik būsto remontui ar tik jo rekonstravimui atlikti, tik garažui ar žemės sklypui įsigyti pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

Jei kreditas suteikiamas būstui įsigyti ir jam remontuoti ir / ar rekonstruoti, t. y., kai negalima atskirti, kuri kredito dalis bus panaudota būstui įsigyti, o kuri dalis – būstui remontuoti, tai iš gyventojo apmokestinamųjų pajamų atimamos nuo visos kredito sumos sumokėtos palūkanos.

Taip pat gyventojas gali pasinaudoti lengvata ir tais atvejais, kai paskola suteikiama namų valdai su priklausiniais (namu, garažu ir pan.) įsigyti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0201

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) paima kreditą žemės sklypui, kurio paskirtis – gyvenamojo būsto statyba, įsigyti ir imasi veiksmų, būtinų norint pradėti gyvenamojo būsto statybą, o vėliau šį kreditą padidina suma, reikalinga gyvenamojo būsto statybai, laikoma, kad paimtas vienas kreditas žemės sklypui įsigyti ir gyvenamajam būstui statyti. Kredito paėmimo data – tai data, kai su banku ar kita kredito įstaiga pasirašoma kredito sutartis dėl žemės sklypo, skirto gyvenamojo būsto statybai, įsigyti suteikimo.

Ar už paimtą kreditą įsigytas žemės sklypas panaudotas pagal paskirtį, t. y. gyvenamojo būsto statybai, atsako gyventojas, pateikdamas teisingus duomenis metinėje pajamų deklaracijoje.

Jeigu kreditas paimamas žemės sklypui, kurio paskirtis - gyvenamojo būsto statyba, įsigyti, o gyvenamasis būstas sklype nėra (nebus) statomas, tai už paimtą kreditą mokamos palūkanos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0202

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Kreditas turi būti gautas iš banko, kitų kredito įstaigų arba finansų ministro sąraše nurodytų užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės. Šiame sąraše nurodyta Jungtinių Amerikos Valstijų nepelno korporacija „The Baltic-American Enterprise Fund.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, įsigijęs gyvenamąjį būstą ne Lietuvoje, pasinaudoti lengvata negali.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0204

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Jeigu iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) kreditas gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti paimtas arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta vieno iš sutuoktinių vardu ir įvykdytos kitos būsto kredito lengvatos taikymo sąlygos, palūkanas (jų dalį), sumokėtas už paimtą būsto kreditą ar sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį, gali atimti ir kitas sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, kad kreditas paimtas ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta ne jo vardu, jei savo vardu jis nėra paėmęs kito kredito gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti, taip pat nėra sudaręs kitos finansinės nuomos (lizingo) sutarties arba yra paėmęs tokį kreditą ar sudaręs tokią finansinės nuomos (lizingo) sutartį, tačiau iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių metų metinių pajamų nusprendė atimti už sutuoktinio paimtą būsto kreditą ar sudarytą gyvenamojo būsto (lizingo) sutartį sumokėtas palūkanas (jam tenkančią jų dalį).

Jeigu abu sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. (imtinai) yra sudarę kredito sutartį gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, t. y. kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį sudarę abiejų vardu, už kurią sumokėtas palūkanas jie iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų:

  • ir nėra sudarę kitų kredito sutarčių gyvenamajam būstui įsigyti ar pastatyti arba kitų gyvenamojo būsto finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, už kuriuos sumokėtas palūkanas sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių pajamų, jie iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių metų metinių pajamų gali atimti palūkanas (jų dalį), sumokėtas už abiejų vardu paimtą būsto kreditą ar sudarytą finansinės nuomos (lizingo) sutartį;

  • ir yra sudarę kitų kredito sutarčių gyvenamajam būstui įsigyti ar pastatyti arba kitų finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, už kuriuos sumokėtas palūkanas sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių pajamų, jie iš savo 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių metinių pajamų gali atimti palūkanas, mokamas už vieną iš kreditų (jo dalį) arba finansinės nuomos (lizingo) sutarčių (jos dalį), už kuriuos sumokėtas palūkanas sutuoktiniai iki 2008 m. gruodžio 31 d. galėjo atimti iš savo metinių pajamų, pasirinktinai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0207

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

 

Situacija

 

Lietuvos nuolatinis gyventojas 2001 m. iš to paties banko tą pačią dieną tam pačiam būstui įsigyti paėmė 2 paskolas – vieną lengvatinę, kitą komercinę (skiriasi tik palūkanų normos). Pagal trečiųjų šaltinių duomenis sumokėtos palūkanos už paskolas būstui pateikiamos 2 eilutėmis, t. y. kaip sumokėtas palūkanas už 2 paskolas.

 

Klausimas

 

Ar gali gyventojas 2010 ir vėlesniais metais naudotis lengvata palūkanoms už abi paskolas?

 

Atsakymas

 

Lietuvos nuolatinis gyventojas gali naudotis lengvata palūkanoms, sumokėtoms už abi paskolas, nes faktiškai įsigijo vieną būstą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0208

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Jeigu iki 2009 m. sausio 1 d. kreditas paimtas iš banko gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti kelių būsto bendraturčių vardu (ne sutuoktinių vardu), faktiškai sumokėtas palūkanas už paimtą kreditą iš savo gautų apmokestinamųjų pajamų gali atimti kiekvienas bendraturtis atskirai.

Jei vienam bendraturčiui neužtenka apmokestinamųjų pajamų visai sumokėtų palūkanų sumai atimti, tai nepasinaudota sumokėtų palūkanų suma negali pasinaudoti kitas bendraturtis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0212

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Jeigu bendrovė, draudžianti Lietuvoje įregistruotų bankų ir kitų kredito įstaigų kreditus išduodamus draudėjams (toliau – bendrovė), sudaro su draudėjais (gyventojais) sutartis, pagal kurias sutartyje numatytam laikotarpiui prisiima draudėjo įsipareigojimus bankui, t. y. moka palūkanas kredito sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir kredito įmokų mokėjimo sutarties su bendrove sudarymo dienai susidariusią skolą, tai visos pagrindinio kreditoriaus teisės į palūkanų ir paskolos dalių sumas už sutartyje numatytą laikotarpį, pereina naujam kreditoriui – bendrovei.

Toje pačioje sutartyje numatoma, kad draudėjas privalo grąžinti bendrovei visas jo sumokėtas pinigų sumas sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, todėl gyventojai, kurių įsiskolinimų dalis dvišale sutartimi buvo perleista bendrovei, turi teisę pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata tą mokestinį laikotarpį, kurį jie grąžina bendrovei už juos sumokėtas palūkanas (jų dalis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0210

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Kai kredito palūkanas moka bendrija, o ne bendrijos narys, bendrijos nariams mokesčio lengvata netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0206

Ši informacija skelbiama:
Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Palūkanų už kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti sumokėjimą patvirtinantys dokumentai:

  • kredito sutartis;

  • palūkanų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

  • kreditą suteikusios įstaigos išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis palūkanų gavimą.

Teises aktai