Paramos skyrimas (34 str.)

Nuo 2025-01-01  lėšas, atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį, galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos. Išsamesnę informaciją galite rasti čia.

Gyventojas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. užpildęs ir pateikęs VMI Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  FR0512 formą, gali skirti 2020 m. ir vėlesniais metais tokias pajamų mokesčio dalis:

 • iki 1,2 proc. pajamų mokesčio - asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą ir (arba);

 • iki 0,6 proc. - profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą ir (arba);

 • iki 0,6 proc. - politinėms partijoms  (nuo 2023 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautų apmokestinamų pajamų galės skirti politinėms organizacijoms (politinėms partijoms ir (ar) politiniams komitetams). Išsamesnę informaciją galite rasti čia.

2019 metais gyventojai nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų galėjo paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

 • iki 2 proc. išskaičiuoto / sumokėto pajamų mokesčio juridiniams asmenims, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, o teikiant formą už 2016 m. ir vėlesnius − ir meno kūrėjams, turintiems paramos gavėjo statusą ir (arba)

 • iki 1 proc. išskaičiuoto / sumokėto pajamų mokesčio politinėms partijoms, ir (arba)

 • teikiant formą už 2018 m. ir vėlesnius metus, iki 1 proc. išskaičiuoto / sumokėto pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

Skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį galima:

 • daugiau kaip vienam paramos gavėjui, tačiau bendra visiems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 1,2 proc. (2020 m. ir vėlesniais) arba 2 proc. (2019 m. ir ankstesniais), ir / ar

 • daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 0,6 proc.(2020 m. ir vėlesniais) arba 1 proc. (2019 m. ir ankstesniais), ir / ar

 • daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir / arba profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra joms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 0,6 proc. (2020 m. ir vėlesniais) arba 1 proc. (2019 m.).

Pasirinkus paremti tik vieną paramos gavėją, jam gali būti paskirti tiek 1,2 proc. (2020 m. ir vėlesniais) arba 2 proc. (2019 m. ir ankstesniais), tiek mažesnė mokesčio dalis, pavyzdžiui, 0,5 proc. Pasirinkus paremti vieną politinę partiją, profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, jai gali būti paskirta 0,6 proc. (2020 m. ir vėlesniais) ar 1 proc.(2019 m.) ar mažesnė mokesčio dalis.

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 m. (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 m.).

Paramos teikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracijos numeris KM0936

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

1 proc. (2019 m.) arba 0,6 proc. (2020 m. ir vėlesniais) pajamų mokesčio suma skiriama politinėms partijoms ir (arba) 1 proc. (2019 m.) arba 0,6 proc. (2020 m. ir vėlesniais) pajamų mokesčio suma skiriama profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams neįskaitoma į 2 proc. (2019 m.) arba 1,2 proc. (2020 m. ir vėlesniais) pajamų mokesčio sumą, pervedamą paramos gavėjams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0939

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Gyventojas gali sužinoti, kokia paramos suma buvo pervesta paramos gavėjui, ir / ar politinei partijai, ir ar profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams pagal jo prašymo formą FR0512, šiais būdais:

 1. po kalendorinių metų lapkričio 15 d. pateikęs savo asmens tapatybės dokumentą, tokią informaciją gali gauti VMI aptarnavimo skyriuje;

 2. pranešimą apie operacijos įvykdymą su nurodytu paramos gavėju bei jam pervesta konkrečia suma gali rasti prisijungęs prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) – pasirinkti „Pranešimai”;

 3. per autorizuotų elektroninių paslaugų srities - Mano VMI, paklausimų skyrelį pateikti paklausimą dėl FR0512. Pateikti paklausimą gyventojas gali, jei nori gauti informaciją / ataskaitą apie paramos gavėjams apskaičiuotą ir pervestą paramą, taip pat paaiškinimus, kodėl paramos gavėjams nepervesta parama ir informaciją kodėl jo prašymas skirti paramą neįvykdytas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0940

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Paramos gavėjai, politinės partijos, profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai gali sužinoti, kokia paramos suma jiems buvo pervesta, šiais būdais:

 1. po kalendorinių metų lapkričio 15 d. turi teisę kreiptis į VMI aptarnavimo skyrių su laisvos formos prašymu;

 2. per autorizuotų elektroninių paslaugų srities - Mano VMI, paklausimų skyrelį pateikti paklausimą ir gauti duomenis apie pervestas pajamų mokesčio sumas.

Teises aktai