Patvirtinti gavėjai

Asmuo (įskaitant ir akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininką), pageidaujantis iš kitos ES valstybės narės komerciniams tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau – AMLAR), turi įsiregistruoti patvirtintu gavėju arba laikinai patvirtintu gavėju.

Sprendžiant, kurią registraciją asmuo turėtų pasirinkti, turi būti atsižvelgiama į ketinamų vykdyti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, gabenimo iš ES valstybių narių į Lietuvą reguliarumą.

Patvirtintų gavėjų registracija

Laikinai patvirtintų gavėjų registracija